Polskie Koleje Państwowe to, jak zapewnia kierownictwo PKP, firma przyjazna rodzinom

Portal TV Republika 25-05-2023, 09:00
Artykuł
PKP SA

Polskie Koleje Państwowe to firma której pracownicy mogą liczyć na szereg rozwiązań wspierających godzenie pracy zawodowej z rodzicielstwem, w tym m.in. na stabilność i elastyczność pracy, czy benefity takie jak dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne. Kontynuując projekt FirmaPrzyjaznaRodzinie, Barbara Socha, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej spotkała się z Krzysztofem Mamińskim, prezesem zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. i Grupy PKP, aby porozmawiać na temat stosowania rozwiązań ułatwiających łączenie życia rodzinnego z zawodowym.

Firma PKP jest atrakcyjnym pracodawcą m.in. dlatego, że od dłuższego czasu umożliwia rozpoczynanie i kończenie pracy wybranych przez pracownika godzinach, a także pracę zdalną. Wprowadza także różnorodne rozwiązania na rzecz dzieci swoich pracowników, również poprzez wspieranie talentów dzieci uzdolnionych. Jednak to, co mnie najbardziej ujęło w Grupie PKP, to zatrudnienie osób spoza dużych miast – oddziały spółki oraz inne jej jednostki organizacyjnej znajdują się w całym kraju. To ogromna szansa, szczególnie dla kobiet, które chcą wracać do pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich. Dzięki temu mogą znaleźć pracę, która jest dla nich elastyczna, mogą ją – w zależności od stanowiska – wykonywać z domu i być częścią Grupy PKP – powiedziała Barbara Socha, wiceminister w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

Z badań wiemy, jak ważne jest środowisko pracy umożliwiające łączenie życiowych ról, w którym nie brakuje wyrozumiałości i empatii, szczególnie ze strony kadr zarządzających. Dlatego tym bardziej cieszy realizowana przez PKP rekrutacja, w której dba się o odpowiednie kompetencje pracowników w zakresie prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych w sposób niedyskryminujący. Istotne jest tu również wspieranie w rozwoju kariery zawodowej pracowników, w szczególności kobiet na wszystkich poziomach – dodała wiceminister.

PKP S.A. i Grupa PKP dokłada wiele staranności przy stworzeniu dobrych warunków pracy dla swoich pracowników i ich rodzin – poczynając od uelastycznienia czasu pracy, czyli możliwości odprowadzenia dzieci do żłobków i przedszkoli, zarówno przez mamy, jak i ojców, poprzez organizowanie ich wypoczynku, a także oferując pakiety zdrowotne i ubezpieczeniowe. Zajmujemy się pracownikiem zgodnie z jego oczekiwaniami – zaznaczył prezes zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. i Grupy PKP, Krzysztof Mamiński.

Dodatkowe inicjatywy realizowane przez PKP to:

 

• podpisanie porozumienia „Woman in Rail” na rzecz kobiet w sektorze kolejowym w Europie,

• opracowanie Polityki równości,

• świadczenia rodzinne,

• programy zdrowotne i wellness,

• programy szkoleniowe,

• elastyczne ścieżki kariery,

• badania profilaktyczne,

• wsparcie uzdolnionych dzieci.

Ruch kolejowy czy eksploatacja taboru to nadal obszar zdominowany przez mężczyzn, stąd Grupa PKP tym bardziej otwiera się na kobiety, które posiadają umiejętności i kwalifikacje techniczne. W celu przyciągnięcia większej liczby kobiet do sektora kolejowego oraz zwiększenia równości płci, Spółka jest sygnatariuszem porozumienia na rzecz kobiet, w ramach którego podejmuje działania w celu stworzenia jeszcze bardziej atrakcyjnego środowiska pracy dla kobiet.

– Zawód kolejarza przez dziesięciolecia był kojarzony z maszynistą, mężczyzną. W PKP S.A, ponad 60% zatrudnionych to kobiety, a w całej Grupie to ponad 30%. Te zawody typowo kolejowe już są wykonywane przez kobiety – powiedział prezes Krzysztof Mamiński.

PKP jest firmą, która wdraża rozwiązania umożliwiające łączenie życia prywatnego z życiem zawodowym. Dwie najważniejsze kwestie, które są istotne dla pracowników, to – po pierwsze – stabilność, czyli oferowanie pracy na czas nieokreślony, stałej umowy o pracę, a z drugiej strony – elastyczność, czyli możliwość pracy w ruchomym czasie pracy, pracy zadaniowej, pracy hybrydowej czy zdalnej.

Większa automatyzacja i transformacja cyfrowa w sektorze kolejowym stwarza nowe szanse na zatrudnienie, dając kandydatom, w tym kobietom, atrakcyjne możliwości zatrudnienia w transporcie kolejowym. Dzieje się tak szczególnie w przypadku innowacyjnych stanowisk opartych na rozwiązaniach informatycznych, które będą potwierdzały atrakcyjność ofert pracy.

Źródło: PKP SA

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy