„Na codzienne zakupy”. Wielka akcja pomocy dla seniorów

Artykuł
Caritas to największa organizacja dobroczynna w Polsce
informacja prasowa

Caritas Polska i Caritas diecezjalne wraz z Fundacją Biedronki uruchomiły największy niepubliczny program pomocy dla seniorów „Na codzienne zakupy”. Program obejmuje około 10 tys. seniorów w całej Polsce, którzy zmagają się z problemami finansowymi, niepełnosprawnością czy samotnością.

Seniorzy otrzymali kartę na zakupy, która co miesiąc zasilana jest kwotą 150 zł. Pieniądze na kartę będą wpływać od kwietnia 2021 r. do stycznia 2022 r.

84% seniorów deklaruje, że program ma istotny wpływ na poprawę ich sytuacji życiowej. Uczestnicy objęci są również opieką 3 tys. wolontariuszy Caritas. Fundacja Biedronki przeznaczyła 14,5 mln zł na obecną edycję programu.

„Na codzienne zakupy” jest programem społecznym prowadzony już po raz czwarty. Najpierw przez koalicję Biedronki i Caritas (pierwsze dwie edycje), a obecnie Fundację Biedronki i Caritas (edycja 2020 oraz 2021).

- Program „Na codzienne zakupy” to wielkie przedsięwzięcie dla Fundacji i Caritas, bo działamy na wielką skalę na terenie całego kraju. Jest to też projekt, który przynosi realne rezultaty. Jakość życia objętych nim seniorów znacząco się poprawia. Z perspektywy osób aktywnych zawodowo kwota 150 zł może nie wydawać się znacząca, jednak dla wielu seniorów to poziom, który pozwala im lepiej się odżywiać lub po prostu wykupić leki albo pozwolić sobie na opał w zimie - powiedziała Katarzyna Scheer, prezeska Fundacji Biedronki.

Prawie 60% uczestników programu „Na codzienne zakupy” dodatkowe środki wydaje na żywność. Dzięki zwiększonemu budżetowi 57% seniorów może wykupić leki na receptę. Natomiast 31% opłacić rachunki, zapłacić za opał.

Pomoc wolontariuszy

Każdy z uczestników programu dostaje kontakt do przypisanego mu wolontariusza. Jego zadaniem jest utrzymywanie kontakt z seniorem, a jeśli zajdzie taka potrzeba, pomoc w zakupach, transporcie do i ze sklepu lub w codziennych czynnościach, takich jak przygotowanie posiłków czy drobne naprawy w domu.

- Dla wielu seniorów ważny jest też czysto społeczny aspekt kontaktu z wolontariuszem. Zwłaszcza dla osób samotnych możliwość spotkania się, rozmowy z drugim człowiekiem, fakt, że ktoś im poświęca uwagę – są wartością dodaną tego projektu, niezwykle cenną z ich punktu widzenia - zaznaczyła Małgorzata Jarosz-Jarszewska, koordynatorka programów pomocy żywnościowej w Caritas Polska.

Źródło: informacja prasowa

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy