Kobiety Zamku Królewskiego w Warszawie zapraszają na Dzień Kobiet!

Artykuł
Zamek Królewski zaprasza!
Fot. Flickr/Jarek Marciniak

W weekend 5-7 marca 2021 r. Zamek Królewski w Warszawie zaprasza na zwiedzanie szlakiem niezwykłych kobiet. Od piątku do niedzieli do Zamku wstęp będzie bezpłatny na podstawie wejściówki odebranej w kasie.

Z okazji Dnia Kobiet Zamek Królewski przedstawi wybrane dzieła sztuki prezentujące niezwykłe kobiety, które znalazły się na kartach historii i w pamięci potomnych.

Święta Jadwiga to pierwsza kobieta, która została królem Polski. Jej małżeństwo z Władysławem Jagiełło, dało Litwie chrzest, a Polsce podwaliny pod Rzeczpospolitą Obojga Narodów.

Dzięki Królowej Bonie, żonie króla Zygmunta Starego, zacieśniły się relacje Polski z renesansową Italią, a kuchnia polska wzbogaciła między innymi o włoszczyznę. Bona była kednak przede wszystkim sprawnym politykiem, który znacząco pomnożył królewski majątek. To jej zawdzięczamy rozwój Mazowsza.

Anna Jagiellonka wybrana przez szlachtę na króla poślubiła Stefana Batorego, który został iure uxoris królem Polski. Po jego śmierci to ona doprowadziła do wyboru na króla Polski swojego siostrzeńca Zygmunta III Wazę.

Konstancja z Czartoryskich Poniatowska, matka króla Stanisława Augusta i jego ośmiorga rodzeństwa, to znacząca postać w świecie ówczesnej polityki, scalająca Familię, z jej zdaniem liczyli się i utytułowani bracia i mąż

Nieprzeciętna uroda hrabiny Katarzyny Joanny Gabrielle Starzeńskiej zyskała uwagę Napoleona. Sława miłosnych triumfów spowodowała zdecydowaną reakcję Józefiny – w obawie o serce syna Eugeniusza de Beauharnais państwo Starzeńscy zostali poproszeni o opuszczenie Paryża.

Pelagia z Potockich Sapieżyna, żona kolejno Franciszka i Pawła Sapiehy, była gospodynią niezwykłe gustownej rezydencji w Wysokie Litewskie, jednak największą popularność przyniósł jej portret namalowany przez najsłynniejszą francuską malarkę przełomu XVIII i XIX wieku Elisabeth Vigée Le Brun.

Kobiety w sieci

Kobiety nie tylko ozdabiały, ale także aktywnie tworzyły polską historię. W piątek 5 marca Zamek Królewski zaprasza na specjalne spotkanie ze sztuką (online) „Kobiety w oczach Bacciarellego. Portrety nadwornego malarza Stanisława Augusta”, które poprowadzi Monika Przypkowska, historyk sztuki, edukator Zamku Królewskiego.

Nadworny malarz i bliski współpracownik ostatniego władcy Polski Marcello Bacciarelli był nie tylko autorem wystroju królewskich rezydencji, ale również świetnym portrecistą. Wśród jego płócien należących do tego gatunku poza reprezentacyjnymi wizerunkami Stanisława Augusta można odnaleźć także liczne portrety kobiece. Spośród wielu chcielibyśmy przybliżyć dziś Państwu cztery płótna prezentujące urodę kobiecą na różnych etapach życia - od wizerunku dziecka po portret kobiety dojrzałej. Historia każdego z nich da nam okazję do prześledzenia ciekawej i zawiłej drogi, jaką przeszedł kobiecy portret w historii malarstwa europejskiego.

Źródło: www.zamek-krolewski.pl

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy