Kilkusetletni odcisk dłoni dziecka na cegle. Tajemnica remontowanego kościoła

Artykuł
Podczas remontu odkryto kilkusetletni odcisk dłoni dziecka
Gazeta Lubuska

Odcisk dłoni dziecka, pochodzący sprzed co najmniej trzystu lat, został znaleziony pod posadzką kościoła w Rudnie w okolicach Nowej Soli. Nie wiadomo, czy odcisk został pozostawiony podczas budowy świątyni, czy też przy pracach renowacyjnych w wieku XVII.

Tajemnicą pozostaje również, czyja dłoń została odciśnięta na cegle, ani też, z jakich powodów ktoś zdecydował się ją tam umieścić.

W niedzielę 18 kwietnia, w Międzynarodowym Dniu Ochrony Zabytków, Barbara Bielinis-Kopeć, lubuska wojewódzka konserwator zabytków wręczyła proboszczowi nagrodę „Lubuskie Konserwacje 2021”. Obiekt otrzymał nagrodę za realizację prac konserwatorsko-restauratorskich w zabytku.

Remont przywrócił dawną świetność

Zrealizowane w latach 2016-2019, staraniem parafii i wspierających ją mieszkańców wsi, kompleksowe prace remontowe i konserwatorsko-restauratorskie pozwoliły na doprowadzenie zabytku do dobrego stanu, zaś jego wnętrzu i bogatemu wyposażeniu świątyni przywróciły dawny blask.
Ich efekt stanowi rezultat dobrej współpracy pomiędzy wykonawcą prac a specjalistami z zakresu konserwacji zabytków, archeologii i urzędem konserwatorskim.

Wysiłek włożony w te prace został zauważony, co poskutkowało przyznaniem w 2020 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, proboszczowi, ks. Sł. Przychodnemu, złotej odznaki za opiekę nad zabytkami.

Historia kościoła sięga XIV wieku

Kościół w Rudnie wzniesiono na początku XIV w. Najprawdopodobniej w następnym stuleciu dobudowano wieżę. Użytkowana przez protestantów (przypuszczalnie od połowy XVI w.) świątynia spłonęła w 1633 r. podczas wojny trzydziestoletniej.

Znajdujący się w stanie ruiny kościół został w 1654 r. zwrócony katolikom, a odbudowę przeprowadzili głogowscy jezuici w drugiej połowie XVII w.
Podczas tych prac nie dokonano przekształceń w obrębie bryły świątyni, natomiast szereg zmian wprowadzono w jej wnętrzu (m.in. przebudowa arkady łuku tęczowego, przejście pomiędzy nawą i przyziemiem wieży). W drugiej połowie XVIII w. zniszczeniu uległa wieża, wówczas w pobliżu kościoła wzniesiono wolnostojącą drewnianą dzwonnicę. W tej formie świątynia przetrwała przez kolejne stulecia. Kościół nie ucierpiał w 1945 r., a w czasach powojennych dokonano nieznacznych modernizacji i remontów.

Remont udało się zrealizować dzięki rżadowym dotacjom

Ambitny plan remontu kościoła w Rudnie zainicjowała miejscowa wspólnota w 2007 r. i do 2011 r. udało się poddać konserwacji szereg elementów wyposażenia świątyni. Z chwilą erygowania parafii w Lubieszowie (której filię stanowi kościół w Rudnie), objętej przez ks. Sł. Przychodnego, przystąpiono do realizacji kolejnych prac, których zakres znacząco przewyższał dotychczasowe działania. Było to możliwe dzięki skutecznemu pozyskaniu szeregu dotacji, w tym środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2014 r. wykonano fumigację kościoła.

W 2016 r. poddano konserwacji późnobarokowy ołtarz główny z obrazami znakomitego śląskiego artysty J. J. Knechtla.

W następnym roku przystąpiono do wymiany pokrycia dachu i remontu więźby dachowej, a w 2018 r. przeprowadzono prace przy elewacjach, przywracając świątyni jej kamienne lico. Konserwację barokowych ław kolatorskich przeprowadzono w latach 2018-2019. W 2019 r. wykonano kompleksowy remont wnętrza, który obejmował naprawę tynków, wymianę instalacji, malowanie ścian, usunięcie wtórnej posadzki oraz boazerii, a także konserwację konfesjonału i remont dzwonnicy przykościelnej. Prowadzone w zabytku prace poprzedzono badaniami konserwatorskimi i archeologicznymi. Zrealizowane zostały w latach 2016-2019 i pochłonęły ponad milion zł, z czego ponad 90 proc. środków stanowiły pozyskane dotacje z budżetu państwa.

Źródło: Gazeta Lubuska

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy