Naukowcy przyznają, że szereg faktów przemawia za pochodzeniem tkaniny z I wieku naszej ery, z rejonów Ziemi Świętej. Świadczą o tym m.in. badania pyłków znalezionych na powierzchni.

Kościół dotąd nie zajął oficjalnego stanowiska w kwestii autentyczności całunu. Kolejni papieże zachęcali jedynie naukowców do poszukiwań prawdy o płótnie.