Jarosław Kaczyński przeciwnikiem amnestii dla przestępców od 1989 roku

Artykuł
Wikipedia/Aargambit/Creative Commons

- Chciałbym się zdystansować od twierdzeń, że wszyscy jesteśmy za powszechną amnestią, ponieważ to mnie nie dotyczy. Wprawdzie na tej sali jestem osamotniony, ale w społeczeństwie - jestem o tym mocno przekonany - do osamotnionych nie należę - mówił podczas posiedzenia Senatu w 1989 roku Jarosław Kaczyński

Temat Mariusza Trynkiewicza, skazanego w 1989 r. za zabójstwo czterech chłopców jest nieustannie poruszany przez media. Mężczyzna został skazany na śmierć, jednak w wyniku amnestii w 1989 r. zmieniono mu karę na 25 lat więzienia. Trynkiewicz uchodzi za niezwykle niebezpiecznego przestępcę, który wciąż pozostaje zagrożeniem dla społeczeństwa. Jego wyrok kończy się za 3 dni, 11 lutego. 

amnestia_2

Mało kto wie, że Jarosław Kaczyński od początku był przeciwnikiem amnestii. Już w 1989 roku, jako senator I kadencji Senatu stanowczo nie zgadzał się na wprowadzenie złagodzeń kar dla groźnych przestępców, odseparowując się tym samym od decyzji, które zapadły w tej kwestii.

kacz_670

Aby wprowadzić możliwość izolowania wyjątkowo niebezpiecznych kryminalistów, których kary w związku z amnestią uległy złagodzeniu, sejm uchwalił Ustawę o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, która weszła w życie 22 stycznia. Umożliwia ona na mocy decyzji sądu cywilnego zastosowanie wobec takiej osoby, już po odbyciu przez nią kary więzienia, nadzoru prewencyjnego lub leczenia w ośrodku zamkniętym utworzonym w Gostyninie.

Konieczność przygotowania nowej Ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób zrodziła się, gdy zwrócono uwagę na zbliżanie się do końca wyroków więzienia osób, wobec których pierwotnie sądy orzekły kary śmierci, zamienione następnie na 25 lat pozbawienia wolności.

Prace nad ustawą podjęto w 2012 r., od początku proponowane rozwiązania budziły wątpliwości prawne. W kontekście tych przepisów wymieniany jest przede wszystkim przypadek Mariusza Trynkiewicza, skazanego w 1989 r. za zabójstwo czterech chłopców. Jego kara kończy się 11 lutego. To właśnie wobec tego skazanego dyrektor więzienia skierował pierwszy wniosek do sądu. Sąd wstępnie wyznaczył termin sprawy na 10 lutego. Do sądów w kraju wpłynęło już także kilka kolejnych wniosków wobec innych osób.

Źródło: Telewizja Republika

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy