II Kongres ESG - Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG

Sylwia Gawkowska 27-01-2023, 20:07
Artykuł
Telewizja Republika

Wydarzenie miało miejsce 25 stycznia br. w Centralnym Domu Technologii przy ul. Kruczej 50 w Warszawie. Podczas paneli dyskusyjnych eksperci, przedsiębiorcy, naukowcy i decydenci rozmawiali na tematy dotyczące transformacji zrównoważonego rozwoju, którą wymusiła rosyjska agresja na Ukrainie. Wydarzenie otworzyło odczytanie listu Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, który objął II Kongres ESG patronatem honorowym.

W czasie sesji inauguracyjnej pt. „Kobieca moc w męskim świecie” rozmawiano o sprawiedliwości społecznej oraz o równym traktowaniu kobiet w miejscu pracy. Do udziału w panelu zaproszone zostały: Barbara Socha, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej oraz przedstawicielki organizacji pozarządowych: Miroslava Keryk – prezeska Fundacji Nasz Wybór, Magdalena Pawlak – prezes Fundacji Dorastaj z Nami i Weronika Olena Marczuk – prezeska Towarzystwa Przyjaciół Ukrainy. Dyskusję prowadziła Dominika Sikora, zastępca redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej.

Panel główny poświęcony był strategii ESG w kontekście wojny w Ukrainie oraz jej wpływu na postrzeganie zrównoważonego rozwoju. W tej dyskusji wzięli udział m.in. Kamil Sobolewski - Główny Ekonomista Pracodawców RP; Marcin Obroniecki, Prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego; Ilona Pieczyńska-Czerny, dyrektor PwC Polska; Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR w Lidl Polska oraz Anna Grabowska, wiceprezeska zarządu strategii konsumenckich w Żabka Polska.

Podczas kolejnych paneli dyskusyjnych poruszone zostały tematy dotyczące finansowania zrównoważonych przemian, czystej energii i bezpieczeństwa energetycznego Polski, zrównoważonego rolnictwa, gospodarki leśnej i bioróżnorodności oraz wpływu konsumentów na politykę firm. Omówione zostały także problemy głodu i migracji.

Podczas II Kongresu ESG zaprezentowana została również analiza przygotowana przez PSMM Monitoring & More pt. „Medialność ESG. Raport 2020-2022”, która pokazuje popularność hasła ESG w ciągu ostatnich trzech lat.

Źródło: Telewizja Republika

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy