76. rocznica zbrodni w Palmirach

Artykuł
wikipedia.org/User:Mathiasrex/CC BY-SA 3.0

W uroczystościach na cmentarzu-muzoleum udział weźmie prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek, a Mszę świętą za poległych i pomordowanych będzie celebrował metropolita warszawski ksiądz kardynał Kazimierz Nycz.

Zbrodnia w Palmirach była szeregiem zbiorowych egzekucji przeprowadzonych przez okupantów niemieckich, na obrzeżach Puszczy Kampinoskiej.

Między grudniem 1939 a lipcem 1941 funkcjonariusze SS i policji niemieckiej rozstrzelali w Palmirach około 1700 obywateli polskich narodowości polskiej i żydowskiej, zazwyczaj przywiezionych z warszawskich więzień i aresztów. Wśród zamordowanych znalazło się wielu przedstawicieli polskiej elity politycznej, intelektualnej i kulturalnej, których aresztowano w ramach tzw. Akcji AB.

Palmiry stanowią najbardziej znany – obok Katynia – symbol martyrologii inteligencji polskiej w okresie II wojny światowej. 

Na cmentarzu-muzoleum w Palmirach, w zależności od źródeł, podawana jest różna liczba pochowanych: tablica informacyjna na cmentarzu informuje o 2115 ofiarach, gmina Czosnów na której terenie leży cmentarz 2204 pochowanych, można też spotkać się z liczbą 2252 ofiar.

W dzisiejszych uroczystościach weźmie udział Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek. Mszę świętą za poległych i pomordowanych będzie celebrował metropolita warszawski ksiądz kardynał Kazimierz Nycz. Msza święta rozpocznie się o godzinie 16:00.

 

Źródło: telewizjarepublika.pl, ipn.gov.pl

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy