156. rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego - uroczystości w Warszawie

Portal TV Republika, wch 30-11-2023, 16:30
Artykuł
Wikipedia

W poniedziałek, 4 grudnia, w wigilię 156. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego w Pałacu Belwederskim odbędzie się organizowane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uroczyste posiedzenie połączonych Rad: Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, której przewodniczy sędzia mjr Bogusław Nizieński oraz Rady ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej pod przewodnictwem Zofii Romaszewskiej. Spotkanie będzie poświęcone podsumowaniu wspólnych działań.

Podczas wydarzenia szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk uhonoruje Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. Karola Nawrockiego medalem "Pro Bono Poloniae".

Wśród oficjalnych wystąpień planowane jest przemówienie ministra Jana Józefa Kasprzyka. Spotkanie zwieńczy występ chóru Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Posiedzenie poprzedzi ceremonia złożenia wieńca przed Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W związku z pracami remontowymi pomnika Marszałka przy Belwederze ceremonia została przeniesiona pod pomnik Marszałka przy Dowództwie Garnizonu Warszawa. Szefowi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w składaniu wieńca towarzyszyć będzie delegacja w skład której wejdą przewodniczący obu Rad tj. Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Rady do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Źródło: Portal TV Republika, wch

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy