Zarząd komisaryczny w administracji Bazyliki Watykańskiej

Artykuł
pixabay

Ojciec Święty ustanowił zarząd komisaryczny w Fabbrica di San Pietro, czyli watykańskiej instytucji, która w przeszłości została powołana z myślą o budowie i wykończeniu Bazyliki św. Piotra, a dziś zajmuje się jego administracją i konserwacją.

Ojciec Święty ustanowił zarząd komisaryczny w Fabbrica di San Pietro, czyli watykańskiej instytucji, która w przeszłości została powołana z myślą o budowie i wykończeniu Bazyliki św. Piotra, a dziś zajmuje się jego administracją i konserwacją.

Papieska decyzja to reakcja na możliwość nieprawidłowości, zgłoszoną przez głównego rewizora finansowego. Odnosi się to do stosowania ogłoszonych 1 czerwca „Norm dotyczących przejrzystości, kontroli i konkurencji zamówień publicznych Stolicy Apostolskiej i Watykanu”.

Na wniosek watykańskiego prokuratora dziś rano zabezpieczono dokumentację oraz komputery biura technicznego i administracji w Fabbrica di San Pietro. Nadzwyczajnym komisarzem dla tej instytucji Franciszek mianował nuncjusza abp Maria Giordana. Ma on wyjaśnić, czy doszło do nieprawidłowości, a także zreformować statuty oraz zreorganizować urząd techniczny i administrację w Fabbrica di San Pietro.
 
Cała "operacja" jest sygnałem nowego kursu, jaki został obrany za Murami Leoniańskimi (stanowiącymi granicę watykańsko-włoską), zainicjowanego przede wszystkim na życzenie papieża Franciszka, który chce "prześwietlić" całą administrację Watykanu.
 
 
 
 

Źródło: Vatican News, Avvenire

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy