UWAGA! Wielki zwrot globalnej polityki monetarnej. ZOBACZ co zrobiły Banki Światowe!

Artykuł
fot. istock.com

Cztery kluczowe dla globalnego świata finansów banki centralne: Rezerwa Federalna, Europejski Bank Centralny (ECB), Bank Anglii oraz Bank Japonii, zobowiązały się do rzetelnego informowania inwestorów odnośnie przyszłych decyzji dotyczących polityki monetarnej. Deklaracja ta jest ważna w kontekście specyficznej sytuacji, jaka panuje obecnie na rynkach finansowych, wskutek wieloletnich planów stymulacyjnych realizowanych przez wymienione instytucje.

Prowadzona przez banki akcja pobudzania globalnej gospodarki to około 10 bilionów dolarów wpompowanych w system finansowy, począwszy od 2008 roku. Jest to umowna data wybuchu kryzysu na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, w wyniku której światowy system gospodarczy pogrążył się w recesji. W roku 2017, a więc niemal dekadę później, oficjalnie można mówić o rozpoczęciu procesu stopniowej rezygnacji z programów stymulujących. Dla inwestorów oznacza to koniec dostępu do taniego pieniądza.

Aby cała procedura odwrotu od ekspansywnej polityki monetarnej przebiegła możliwie najłagodniej, prezesi instytucji oficjalnie potwierdzili, iż swoje decyzje będą zawczasu upubliczniać. W żargonie świata finansów takie postępowanie nazwano „forward guidance”. Chodzi o informowanie otoczenia, głównie inwestorów, o kierunku działań wybranym przez władze monetarne, wykraczającym poza horyzont następnego posiedzenia ciała decyzyjnego. Ujmując rzecz prostym językiem, celem jest „wysyłanie łagodnych ostrzeżeń przed tym, co nadchodzi”. W praktyce liczne organy posługują się tym narzędziem już od wielu lat.

Tymczasem każdy z wymienionych banków znajduje się na nieco innym etapie odchodzenia od łagodnej polityki monetarnej. Rezerwa Federalna we wrześniu bieżącego roku oficjalnie poinformowała o zakończeniu „luzowania ilościowego”, programu mającego na celu utrzymanie niskich stóp procentowych (w praktyce zbliżonych do zera), przy jednoczesnym zwiększeniu podaży pieniądza. Ponadto począwszy od grudnia 2016 roku rezerwa sukcesywnie podnosi stopy procentowe. Jeszcze przed nowym rokiem planowana jest piąta z kolei podwyżka. Jeśli chodzi o ECB, to nie podjęto jak do tej pory decyzji co do podwyżek stóp. ECB w swoich działaniach skupia się głównie na ograniczeniu ilości nabywanych obligacji. Bank Japonii wciąż aktywnie zwiększa podaż pieniądza w Kraju Kwitnącej Wiśni, jednak w komunikacie wydanym przez instytucję kolejny pakiet stymulacyjny określa się jako „mało prawdopodobny”. Bank Anglii na początku listopada dokonał pierwszej od dekady podwyżki stóp, ruchu rozważanego już w połowie roku 2016.

CZYTAJ WIĘCEJ TUTAJ >>>

Źródło: swiato-podglad.pl

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy