Szef katowickiego związku mundurowych: Politycy osiem lat ignorowali nasz głos

Artykuł

– Gdyby nie politycy, którzy w ostatnim czasie wprowadzali szkodliwe ustawy i ignorowali nasz głos, to na ulicach by nas nie było. Sami do tego doprowadzili, a jako grupa społeczna mamy prawo rozliczać polityków za takie działania wobec mundurowych przez 8 lat rządów – mówi nam w rozmowie Andrzej Kołodziejski, Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Katowicach.

W stolicy protestowało wczoraj kilka tysięcy związkowców, którzy sprzeciwiają się m.in. zbyt niskim pensjom oraz chcą zmiany przepisów o zwolnieniu lekarskim funkcjonariuszy.

 

Stronę związkową reprezentowali: Grzegorz Nems - Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, Tomasz Krzemiński - Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, Jarosław Ćmiel Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, Andrzej Kołodziejski – Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Katowicach, Mariusz Tyl – Przewodniczący Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Krzysztof Oleksak – Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZ Strażaków Florian, Sławomir Siwy – Przewodniczący ZZ Celnicy PL, Danuta Hus reprezentowała Związek Zawodowy Pracowników Policji.

 

Od 5 do 9 października trwało miasteczko mundurowych pod Sejmem, które było efektem braku rzetelnego traktowania mundurowych przez rząd. Komitet organizacyjny miasteczka został osobiście zaproszony przez przewodniczącego klubu PiS Błaszczaka w poniedziałek. Spotkanie odbyło się w Sejmie bez udziału mediów.

 

– Przewodniczący poszczególnych związków krótko i treściwie w żołnierskich słowach scharakteryzowali problemy i kłopoty dotyczące funkcjonariuszy, jak i pracowników cywilnych. Obecna sytuacja materialna funkcjonariuszy i pracowników jest co najmniej przygnębiając. Często zmuszeni są oni dorabiać po godzinach, aby związać koniec z końcem. Dochodzi do sytuacji, że funkcjonariusz na stanowisku młodszego referenta kwalifikuje się na pomoc z MOPS-u, i jest to sytuacja skandaliczna – ocenia Andrzej Kołodziejski – szef NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Katowicach.

 

Celnicy apelowali o wsparcie w przyszłej kadencji Sejmu z włączeniem do systemu emerytalnego mundurowych. – Tutaj należy przypomnieć, iż Trybunał Konstytucyjny orzekł, że rozróżnienie sytuacji celników od innych służb w zakresie prawa do zabezpieczenia społecznego jest arbitralne i dyskryminujące. Oznacza to, że emerytury Służby Celnej będą zmienione w celu zrównania z emeryturami innych służb mundurowych – przypomina Kołodziejski.

 

Wiceprzewodniczący NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Jarosław Ćmiel opisał, jak sprawa wygląda w Służbie Więziennej, gdzie funkcjonariusz na stanowisku młodszego referenta otrzymuje mniejsze wynagrodzenie, niż osadzony pracujący na kuchni więziennej.

 

Jednak główną osią rozmów były postulaty głoszone artykułowane od dłuższego czasu przez środowisko związków zawodowych służb mundurowych, a należą do nich: coroczna waloryzacja płac od 2016 r., uchwalenie ustaw modernizacyjnych dl służb mundurowych, włączenie celników do ustawy emerytalne, wprowadzenia 90-dni karencji na L-4 (obowiązująca ustawa jest bublem).

 

– Ze strony przewodniczącego M. Błaszczaka padła jasna deklaracja, że jeżeli będzie to możliwe w przyszłym Sejmie, to postulaty znajdą odzwierciedlenie w działaniach resortów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. Federacja ZZ Służb Mundurowych nalega na to, aby te deklaracje znalazły się w programie PiS. Niewątpliwie służby powinny być reformowane, ale przy współudziale strony społecznej – mówi nam Andrzej Kołodziejski.

 

– Dziennikarze zarzucają upolitycznienie ZZ mundurowych, ale gdyby nie politycy, którzy w ostatnim czasie wprowadzali szkodliwe ustawy i ignorowali nasz głos, to na ulicach by nas nie było. Sami do tego doprowadzili, a jako grupa społeczna mamy prawo rozliczać polityków za takie działania wobec mundurowych przez 8 lat rządów – uzupełnia związkowiec.

 

 

Źródło: telewizjarepublika.pl

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy