Reduta Ordona uratowana?

Artykuł
wikipedia/Panek/CC BY-SA 3.0

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków postanowił wszcząć postępowanie w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych terenu Reduty Ordona – czytamy w „Naszym Dzienniku”.

Gazeta cytuje postanowienie w tej sprawie konserwatora, mówiące, że „Chodzi o zachowany fragment pola bitwy tj. pozostałości po umocnieniach wojennych Warszawy z czasów Powstania Listopadowego oraz cmentarza wojennego zwanego w terminologii wojskowej Redutą (dziełem) nr 54, w pamięci Polaków zakorzenionej pod nazwą „Reduta Ordona”.

Jednak samo wszczęcie procedury nie przesądza jeszcze, że Reduta do rejestru zostanie wpisana – czytamy w „Naszym Dzienniku”.

Źródło: PAP

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy