„Projekt pokoju i pojednania”. Wspólny list 21 państw członkowskich UE

Artykuł
Każdy kraj ma swoje własne doświadczenia historyczne i bagaż przeszłości
Fot. PAP/EPA/STEPHANIE LECOCQ

- Projekt europejski to projekt pokoju i pojednania; opowiadamy się za wspólną wizją strategiczną dla Europy, Europy całej, wolnej, zjednoczonej i pokojowej - oświadczyło 21 prezydentów państw Unii Europejskiej, w tym prezydent Andrzej Duda, we wspólnym liście z okazji Dnia Europy.

Prezydenci Polski, Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Republiki Cypryjskiej, Czech, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Niemiec, Węgier, Irlandii, Włoch, Łotwy, Litwy, Malty, Portugalii, Rumunii, Słowacji i Słowenii podkreślili w liście, że tegoroczny Dzień Europy jest wyjątkowy ze względu na pandemię.

Wskazali, że tegoroczny Dzień Europy jest wyjątkowy również dlatego, że zbiega się z początkiem Konferencji w sprawie przyszłości Europy.
 
Pandemia Covid-19

Jak wskazali, okoliczności, w których obywa się dyskusja w sprawie przyszłości Europy, różnią się znacząco od tych z ubiegłych lat".

- Może się wydawać, iż w obecnej sytuacji nie ma czasu na pogłębioną dyskusję na temat przyszłości Europy. Wręcz przeciwnie, pandemia COVID-19 przypomniała nam, co w życiu jest naprawdę ważne: zdrowie, nasz stosunek do przyrody, relacje z bliźnimi, wzajemna solidarność oraz wspólna praca - czytamy we wspólnym liście prezydentów.

Wskazali, że wyzwania, z którymi mierzymy się, jako Europejczycy, są różnorakie: począwszy od rozwiązania kryzysu klimatycznego i stworzenia zielonych gospodarek, przy jednoczesnym zachowaniu równowagi w obliczu rosnącej konkurencyjności globalnych aktorów, aż po transformację cyfrową naszych społeczeństw".
 
Wyzwania UE

Liderzy wskazali w liście, że każdy kraj ma swoje własne doświadczenia historyczne i bagaż przeszłości, z którymi radzi sobie samodzielnie, a także w ramach relacji z innymi państwami.

Jak zaznaczyli, wszystkie fundamentalne zasady integracji europejskiej nadal zachowują wyjątkową aktualność: wolność, równość, poszanowanie praw człowieka, praworządność i wolność słowa, solidarność, demokracja oraz lojalność wśród państw członkowskich".

W kwietniu b.r. zarząd Konferencji w sprawie przyszłości Europy, w którego skład wchodzą przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej, uruchomił wielojęzyczną platformę cyfrową dostępną w 24 językach, na które obywatele z całej Unii mogą dzielić się i wymieniać pomysłami i poglądami.

Źródło: PAP

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy