Problemy Agory. Wiele odpisów i rezerwy na zaległe opłaty

Artykuł
Agora
fot. J.Arriens/NurPhoto/Getty Images

Zarząd Agory, spółki wydającej m.in. „Gazetę Wyborczą”, zdecydował o dokonaniu szeregu odpisów i rezerw na zaległe opłaty. Według wirtualnemedia.pl, portalu zajmującego się mediami, może to świadczyć o problemach finansowych spółki.

Agora dokonała wielu odpisów i przygotowała rezerwy na zaległe opłaty. 12,5 mln zł wydzieliła dla Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych i 4,2 mln zł na aktywa dwóch kin. W konsekwencji wynik netto grupy za czwarty kwartał ub.r. zmaleje o ok. 15,7 mln zł

Zarząd Agory poinformował w komunikacie, że „w trakcie prac nad raportem rocznym Grupy Agora, w tym m. in. w procesie weryfikowania wyceny swoich aktywów i kompletności ujęcia rezerw podjął decyzję o konieczności dokonania odpisów lub zwiększenia rezerw w segmentach Film i Książka, Reklama Zewnętrzna oraz w Agorze. Łączna kwota tych zdarzeń ma wpływ zarówno na wynik netto jak i wynik operacyjny Grupy Agora”.

eku_670.

W komunikacie uzasadniono, że „zwiększenie rezerwy na opłaty na rzecz ZAPA związane jest ze zmianą sposobu naliczania składki na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami twórców zrzeszonych w tej organizacji w związku zawartą ugodą pomiędzy Stowarzyszeniem Filmowców Polskich a Helios S.A. W związku z tym w czwartym kwartale 2020 r. wartość rezerwy związanej z opłatami za lata ubiegłe na rzecz ZAPA i odsetkami od nich wyniosła dodatkowo blisko 12,5 mln zł. Ponadto Helios dokonał odpisu wartości aktywów w dwóch kinach, ich łączny wpływ na wynik operacyjny Grupy Agora to 4,2 mln zł”.

Spółka zdecydowała się również zwiększyć odpis aktywów w segmencie Reklama Zewnętrzna, głównie w związku z likwidacją zdemontowanych materiałów. Łączna kwota dodatkowych odpisów i kosztów związanych z likwidacją materiałów. Wartość odpisu wyniosła około 1,6 mln zł.

Spółka dokonała odpisu wartości nieruchomości w Pile w wysokości 4,4 mln zł oraz postanowiła odwrócić odpis części należności od RUCH S.A., ponieważ otrzymała od niego 3,2 mln zł spłaty.

Źródło: wirtualnemedia.pl

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy