Prezydent Duda podpisał osiem ustaw. W tym o egzekwowaniu alimentów i zmianie kodeksu karnego

Artykuł
Prezydent Andrzej Duda

– Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu karnego mającą pomóc w efektywniejszym egzekwowaniu świadczeń alimentacyjnych i zapobiegać uchylaniu się od ich płacenia – podała dziś Kancelaria Prezydenta.

Zgodnie z nowelizacją do roku więzienia grozić ma osobom, których łączna wysokość zaległości alimentacyjnych wyniesie równowartość co najmniej trzech świadczeń okresowych.

Wyższa kara – do dwóch lat więzienia – ma grozić osobie, która nie płacąc alimentów, naraża osobę najbliższą na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

Obecny Kodeks karny zawiera ogólną formułę, że "kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch".

Nowe prawo ma zwiększyć skuteczność egzekwowania alimentów.

Oprócz tego, 6 maja 2017 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał:

– Ustawę z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks Karny oraz niektórych innych ustaw;
– Ustawę z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności;
– Ustawę z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw;
– Ustawę z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
– Ustawę z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
– Ustawę z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
– Ustawę z dnia 7 kwietnia 2017 r. o ustanowieniu Krzyża Zachodniego;
– Ustawę z dnia 7 kwietnia 2017 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o readmisji osób, podpisanej w Warszawie dnia 22 sierpnia 2016 r

Źródło: Kancelaria Prezydenta RP

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy