Polska przykładem dla innych! Inne kraje regionu wzorują się na planie Morawieckiego

EmaPob 09-10-2017, 08:55
Artykuł
fot. Zbyszek Kaczmarek/Gazeta Polska

Rumunia wprowadza w gospodarce elementy planu Morawieckiego, takie jak poprawa otoczenia biznesu czy rozwój innowacji. W Bukareszcie powstało nowe ministerstwo, które zajmie się rozwojem. Wdrażane są projekty podobne do pakietu „100 zmian dla firm”. Uruchamiany jest też program „Start-up nation” finansujący tamtejsze start-upy.

Przy okazji zorganizowanej w  Bukareszcie konferencji na temat bezpieczeństwa odbyły się konsultacje i  spotkania Pawła Borysa, prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju, z kilkoma rumuńskimi ministrami. Wzięli w nich udział szefowie resortów gospodarki, finansów, do spraw przedsiębiorczości, do spraw środków UE oraz prezes Banku Centralnego Rumunii. Podczas rozmów w  Bukareszcie strona rumuńska zapowiedziała uruchomienie funduszu na wzór Polskiego Funduszu Rozwoju. Rumuni chcą skorzystać z do- świadczenia polskiej strony, dlatego prezes PFR Paweł Borys wszedł w  skład zespołu doradczego przy rumuńskim rządzie, który ma pomóc w określeniu polityki gospodarczej Rumunii oraz w  utworzeniu wspomnianego funduszu rozwoju. Rumuni uważają, że Grupa PFR to godny naśladowania przykład budowy sprawnej instytucji rozwojowej, dlatego zaprosili do współpracy Pawła Borysa.

W  spotkaniach z  rumuńskimi ministrami i  szefem tamtejszego banku centralnego uczestniczył też prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło. Rumuni byli zainteresowani polskimi doświadczeniami w  budowie silnego sektora bankowego. W  Bukareszcie coraz głośniej mówi się o potrzebie udomowienia banków. Dla tamtejszych władz to ważny problem, ponieważ blisko 90 proc. rumuńskich banków jest w  posiadaniu zagranicznych inwestorów. Podczas spotkań w  stolicy Rumunii rozmawiano też o  wzmocnieniu współpracy gospodarczej między obydwoma krajami. Nasz eksport do Rumunii już dziś wygląda dobrze, czego dowodem jest sukces na tamtejszym rynku wielu polskich firm, np. takich jak Maspex. W wypadku inwestycji infrastrukturalnych ogromną szansą na rozwój współpracy jest projekt Via Carpatia. Ogromny potencjał tkwi także w sektorze nowych technologii.

Polska aktywność w  Rumunii związana jest z polityczną ofensywą prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który w sierpniu odwiedził kraje w  południowo-wschodniej Europie, m.in. Rumunię, próbując je przekonać do swojej propozycji zaostrzenia przepisów unijnej dyrektywy o  pracownikach delegowanych. Zdaniem polskiego rządu propozycje Macrona zagrażają zasadzie swobodnego przepływu usług w UE. Podczas wizyty polskiej delegacji w  Bukareszcie rumuńskie władze zapewniły, że poprą stanowisko Polski w tej sprawie.

Paweł Borys w  trakcie spotkań z rumuńskimi partnerami zwrócił uwagę na potrzebę strategicznej współpracy w  regionie. Podkreślił konieczność przekształcenia krajów Europy Środkowo-Wschodniej z  modelu gospodarek peryferyjnych na model gospodarek rozwiniętych. Zaznaczył, że należy budować silne gospodarki, bo to jest fundament bezpieczeństwa.

Współpraca obu krajów będzie kontynuowana. Delegacja rumuńska ma odwiedzić Warszawę w listopadzie.

 

 

 

 

 

Źródło: Gazeta Polska Codziennie

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy