Pielgrzymka suwalska dotarła do Solecznik

ks. Jarosław Wąsowicz SDB 22-07-2020, 14:26
30. Pielgrzymka Suwałki-Wilno
Fot. ks. Jarosław Wąsowicz

W dniu dzisiejszym pielgrzymi 30 Międzynarodowej Pielgrzymki Pieszej z Suwałk do Ostrej Bramy pokonali trasę z Ejszyszek do Solecznik, liczącą 34 km. Na pątniczy szlak wyruszyliśmy z kościoła w Ejszyszkach po porannych modlitwach o godz. 7.15. Podobnie jak wczoraj, w mijanych przez nas miejscowościach, witali nas rodacy czekając z poczęstunkiem i ścieląc kwiatami drogę, po której wędrowaliśmy.

Część z nich przyłączyła się spontanicznie do naszej pielgrzymki. Po trzech etapach dotarliśmy do Butrymańców, gdzie odbyła się Msza św. przed kościołem parafialnym pw. św. Michała Archanioła. Przewodniczył jej ks. Andrzej Dębski SAC, a homilię wygłosił miejscowy proboszcz ks. Józef Aszkiełowicz, który określił pielgrzymkę znakiem nadziei na pokonanie trudnego czasu pandemii i iskrą, która umacnia wiarę Polaków na Wileńszczyźnie. Po eucharystii pielgrzymi oddali hołd Danucie Siedzikównie „Ince”, ponieważ w butrymańskiej świątyni znajduje się jedno z „Serc dla Inki”, które zostało poświęcone dwa lata temu podczas pielgrzymki. Paweł Piekarczyk zaśpiewał dwie piosenki dedykowane pamięci sanitariuszki 5 Wileńskiej Brygady AK.

Na kolejnym postoju w Koniuchach odbył się patriotyczny Apel Pamięci przy pomniku pomordowanych podczas wojny Polakach. W tej wsi, leżącej na skraju Puszczy Rudnickiej, 29 stycznia 1944 roku partyzanci sowieccy i żydowscy dokonali masakry na ludności polskiej, mordując kilkudziesięciu mieszkańców wsi (mężczyzn, kobiety i dzieci, najmłodsze miało 2 lata). Partyzanci sowieccy wcześniej często rekwirowali mieszkańcom wsi żywność, ubrania i bydło. Był to chyba najbardziej wzruszający dziś moment na trasie pielgrzymowania. Apel poprowadził ks. Andrzej Dębski SAC,

Z Koniuch do noclegu dzieliły nas kolejne dwa etapy. Pielgrzymowanie zakończyliśmy Apelem Maryjnym w kościele w Solecznikach i tradycyjnym recitalem Pawła Piekarczyka. W tej miejscowości i całym rejonie mieszka największy odsetek ludności pochodzenia polskiego na Wileńszczyźnie. Nasi rodacy stanowią tu ponad 80% ogółu mieszkańców. Nazywają swoją małą Ojczyznę – Małą Polską. Mamy tu wielu wypróbowanych przyjaciół. Od dzisiejszego dnia przyłączył się do nas Tadeusz Romanowski, prezes Wspólnoty Miłosierdzia z Solecznik, który wędrował będzie z nami do Ostrej Bramy. To za jego pośrednictwem w ostatnich latach środowiska patriotyczne z Polski przygotowywały paczki świąteczne dla najuboższych mieszkańców rejonu solecznickiego oraz wypoczynek podczas letnich wakacji dla dzieci.

Modlitwa różańcowa z siostrami z Islandii:

 

 

 

 

Źródło: portal telewizjarepublika.pl

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy