Nowelizacja ustawy o służbie cywilnej. Zmiany na wysokich stanowiskach

Artykuł
TWITTER/@JASPIOTROWSKI

Projekt nowelizacji ustawy o służbie cywilnej trafi do Sejmu w czwartek. Ustawa spowoduje zmiany na stanowiskach dyrektorskich. – Rozwiązanie zasili kadry nowymi, wykwalifikowanymi pracownikami. Rząd musi oprzeć się na ludziach, którzy będą się utożsamiać z polityką rządu – mówił w Sejmie poseł PiS Artur Górski.

 

Jak podkreślał Górski, projekt zlikwiduje mankamenty systemu i poprawi sytuację administracji rządowej. W ocenie posła ustawa jest "kluczem do skutecznego i sprawnego działania rządu".

Zmiana sposobu powoływania szefa Służby Cywilnej

Ze starej ustawy wykreślony zostaje z ustawy zapis, że szef Służby Cywilnej powoływany jest spośród urzędników służby cywilnej po zasięgnięciu opinii Rady Służby Cywilnej. Zgodnie z propozycją PiS, również jego zastępca nie musi być urzędnikiem służby cywilnej.

Zmiany w wymogu doświadczenia

W projekcie znosi się także zasadę, że szef służby cywilnej musi posiadać co najmniej pięcioletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w administracji rządowej lub co najmniej siedmioletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w jednostkach sektora finansów publicznych.

Zgodnie z projektem wobec osoby, która ma zostać dyrektorem generalnym urzędu nie będzie już wymogu sześcioletniego stażu pracy, w tym co najmniej trzyletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym w jednostkach sektora finansów publicznych. W przypadku obsady pozostałych wyższych stanowisk w służbie cywilnej ma nie być już wymogu trzyletniego stażu pracy, w tym co najmniej rocznego na stanowisku kierowniczym lub dwuletniego na stanowisku samodzielnym w jednostkach sektora finansów publicznych.

Otwarty dostęp dla byłych polityków

W projekcie zlikwidowany zostaje też wymóg, aby nowy szef służby cywilnej w okresie ostatnich 5 lat nie był członkiem partii politycznej; wprowadzona jest zasada, żeby w momencie powołania na stanowisko nowy szef służby cywilnej nie był członkiem partii.

Powołanie zamiast konkursu

Zgodnie z projektem obsadzanie wyższych stanowisk w służbie cywilnej ma następować w drodze powołania. Uchylony zostaje obecny artykuł mówiący, że obsadzenie wyższego stanowiska w służbie cywilnej następuje w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.

Zatrudnianie na stanowisku: dyrektora generalnego urzędu, kierującego departamentem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministerstwie, urzędzie centralnym organu administracji rządowej oraz kierującego wydziałem w urzędzie wojewódzkim, a także zastępcy tych osób, będzie odbywać się "w sposób elastyczny i mniej sformalizowany" niż do tej pory.

Likwidacja Rady Służby Cywilnej

W projekcie proponuje się też zniesienie Rady Służby Cywilnej. Organ ten pełni funkcję opiniodawczo-doradczą premiera.

Źródło: tvn24bis.pl

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy