Największa od lat waloryzacja rent i emerytur. Wiemy o ile zwiększą się świadczenia

Artykuł
pixabay

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przypomniało, że od marca najniższa emerytura wzrośnie o 29,80 zł, a przeciętna emerytura - o ok. 67,28 zł. To najwyższa od pięciu lat waloryzacja rent i emerytur - czytamy na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Wskaźnik waloryzacji w tym roku jest zdecydowanie wyższy od poprzednich lat - w 2016 r. było to zaledwie 0,24 proc., w 2017 - 0,44 proc. a od 1 marca 2018 r. świadczenia wzrosną aż o 2,98 proc. - czytamy w obwieszczeniu MPiPS.

Najniższa emerytura wzrośnie o 29,80 zł – z 1000 zł do 1029,80 zł, a przeciętna emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – o ok. 65,80 zł.

Przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracyz FUS wzrośnie o ok. 48,34 zł (z 1622,08 do 1670,42 zł), a przeciętna renta rodzinna z FUS – o ok. 56,89 zł (z 1909 do 1965,89 zł).

 

Od marca br. renciści z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy, którym przyznano emeryturę z urzędu, otrzymają wyrównanie do 1 tys. zł za miesiące, w których nie przysługiwało im prawo do najniższego świadczenia emerytalnego.

W przypadku rencistów z częściową niezdolnością do pracy wyrównanie będzie do kwoty 750 zł. Emerytury te, po ww. podwyżce, tak jak wszystkie świadczenia będą waloryzowane, od dnia 1 marca 2018 r. i wyniosą odpowiednio 1029,80 zł i 772,35 zł.

W przypadku emerytury z urzędu przyznanej w zamian za rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy miesięczny wzrost świadczenia wyniesie 107,44 zł brutto (wyrównanie w skali roku wyniesie 1289,28 zł), a w przypadku zmiany z renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy 63,25 zł brutto miesięcznie (wyrównanie w skali roku 759 złotych). Grupa ta liczy ok. 105 tys. osób. Koszt tego podwyższenia wynosi ok. 0,1 mld zł.

 

Wskaźnik waloryzacji świadczeń to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Całkowity koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń z systemu powszechnego, rolniczego i mundurowego przy wskaźniku 102,98%, szacowany jest na ok. 5,96 mld zł (skutek za 10 miesięcy od marca do grudnia) i jest znacząco wyższy od wydatków ubiegłorocznych.

W 2018 roku waloryzacja emerytur i rent jest na najwyższym poziomie w ostatnich pięciu latach.

Źródło: mpips.gov.pl

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy