Michał Woś ministrem nadzorującym Służbę Więzienną

Artykuł
Michał Woś i Zbigniew Ziobro
Facebook Michał Woś

Powołany 7 października na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Woś obejmie bezpośrednim nadzorem Służbę Więzienną. Woś zastąpił na tym stanowisku Michała Wójcika, który wraz z rekonstrukcją rządu objął tekę sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Michał Woś od listopada 2015 r. był doradcą Ministra Sprawiedliwości, który w 2016 r. powierzył mu stanowisko szefa gabinetu politycznego. Został także członkiem Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 5 czerwca 2017 r. był powołany na urząd Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Objął wtedy nadzór nad sprawami rodzinnymi i nieletnich, zakładami poprawczymi oraz informatyzacją wymiaru sprawiedliwości. Został także Koordynatorem Krajowym ds. wdrożeń systemów informatycznych. Odpowiadał za uruchomienie Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym oraz Systemu Losowego Przydziału Spraw.

Do Ministerstwa Sprawiedliwości wrócił 7 października 2020 roku, obejmując stanowisko sekretarza stanu. Z informacji jakie przekazał sam polityk wynika, że nadzorem obejmie administrację sądową, kwestie budżetowe oraz Służbę Więzienną.

Źródło: Facebook Michał Woś, infosecurity24.p

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy