Książki || Konkurs || Alternatywna historia Powstania

Artykuł
wydawnictwo Fronda PL

„Decyzji o wybuchu powstania w Warszawie nie można także rozpatrywać w kategoriach samobójczej, bezsensownej walki w sprawie już dawno przegranej” - pisze Szymon Nowak. Jednak jego alternatywna historia Powstania Warszawskiego zdaje się dowodzić przeciwnej tezy.

„Warszawa 1944. Alternatywna historia Powstania Warszawskiego” to napisana z pasją i znawstwem publicystyka historyczna. Zawiera 12 scenariuszy rozwoju wydarzeń historycznych, które nie wydarzyły się w rzeczywistości. niektóre z nich uderzają czytelnika swoją fantastycznością. Przecież Hitler, żeby wycofać wojska z Warszawy i pozwolić Polakom na rządy w swojej stolicy i przyjmowanie delegacji z Londynu musiałby... nie być Hitlerem. Od zrealizowania innych rysowanych przez Szymona Nowaka wizji było dosłownie o włos.

Jednak wszystkie zarysowane przez niego alternatywne scenariusze pokazują, że Powstanie Warszawskie nie mogło zmienić geopolitycznego położenia Polski. Co można więc było osiągnąć? Zakładając dobrą wolę hitlerowców lub sowietów, Warszawa mogła nie zostać zrównana z ziemią a życie tysięcy mieszańców mogło zostać ocalone. Ale przecież ten sam efekt można było osiągnąć... nie wywołując Powstania. Scenariusze, które nie zakładają szlachetnego porywu serca naszych okupantów, ukazują jedynie przedłużenie agonii miasta. Sam Nowak stwierdza, że gdyby Warszawa nie została zburzona przez Niemców, dzieła zniszczenia mogła dokonać sowiecka artyleria przy zdobywaniu Festung Warschau. Gdyby żołnierze AK nie zostali wymordowani przez hitlerowców, ginęliby w kazamatach NKWD i UB. Sukces Powstania mógł spowolnić, ale nie powstrzymać sowietyzację Polski.

Wizja komandosów gen. Sosabowskiego lądujących na spadochronach w Puszczy Kampinoskiej lub oddziałów węgierskich zmieniających front i zwracających się przeciw hitlerowskim towarzyszom broni jest niewątpliwie porywająca. Książkę zdolnego historyka i uczestnika grup rekonstrukcyjnych czyta się jednym tchem. Jednak wnioski z niej płynące nie są optymistyczne.

Książka „Warszawa 1944” jest mimowolnym oskarżeniem nieodpowiedzialnej polityki rządów II Rzeczypospolitej, która skończyła się wojną z dwoma okupantami, wyniszczeniem kraju i masową eksterminacją narodu. Jaka nauka płynie z historycznej publicystyki Szymona Nowaka? Z pewnością taka, że polskie władze powinny kierować się jedynie polską racją stanu. Nie powinny, jak sformułował to urzędujący minister spraw zagranicznych „robić łaski” (w sprostowanej wersji) żadnym sojusznikom, lecz dbać do dobro kraju. A przecież kolejne rządy III RP popełniają dokładnie ten sam błąd, co sanacja. Z tą jedynie różnicą, że przed poprzednią wojną światową realizowaliśmy kosztem Polski interes Anglii i Francji, a dziś USA. Niedawno ujawniona wypowiedź Radka Sikorskiego świadczy o tym, że czynione jest to z pełną świadomością.

Jak stwierdza sam autor w zakończeniu książki, „...nikt na Zachodzie nie będzie umierał za (…) kolejny polski Katyń, za Smoleńsk i za Polskę”.

 

Konkurs

Dzięki uprzejmości wydawnictwa „Fronda PL” mamy dla naszych widzów 3 egzemplarze książki Szymona Nowaka „Warszawa 1944”. Aby wygrać jeden z nich, wystarczy zapoznać się z regulaminem konkursu i przesłać na adres mailowy konkurs@telewizjarepublika.pl odpowiedź na pytanie:

– Ile dni trwało Powstanie Warszawskie?


Regulamin konkursu


Warunki ogólne:

1. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.telewizjarepublika.pl i ogłoszony na profilu Telewizji Republika na portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/RepublikaTV.

2. Konkurs trwa od 27 lipca do godz. 15.00 dnia 28 lipca 2014 r.

3. Organizator informuje, że Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 28 lipca 2014 r. po godzinie 15.00 poprzez komunikat na stronie https://www.facebook.com/RepublikaTV i w mediach społecznościowych.

5. Organizatorem konkursu jest redakcja Telewizja Niezależna S. A.

6. Za obsługę Konkursu w zakresie nadzorowania przebiegu konkursu, przyjmowania zgłoszeń, weryfikację przesłanych kolaży i głosów, zaprezentowanie zwycięzców, przekazanie nagród odpowiada Telewizja Niezależna S. A.

Udział w konkursie:

1. Udział w Konkursie oznacza akceptację wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie organizatora oraz na stronie.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, które są fanami profilu Telewizji Republika na Facebooku https://www.facebook.com/RepublikaTV.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Telewizji Niezależnej S. A.

 

Zasady konkursu:

1.Zadanie konkursowe polega na udzieleniu prawidłowiej odpowiedzi na pytanie: „Ile dni trwało Powstanie Warszawskie?” i przesłaniu jej mailem na adres konkurs@telewizjarepublika.pl z podaniem swojego imienia nazwiska i nazwy, pod którą występuje się na portalu Facebook.com. do dnia 28 lipca 2014 roku do godziny 15.00.

 

Zasady wyłonienia zwycięzcy i nagrody:

1. Zwycięzcy zostaną wyłonieni spośród Uczestników Konkursu, którzy udzielą prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe w drodze losowania.

2. Po upływie terminu zgłaszania prac konkursowych powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa dokona w drodze losowania wyłonienia zwycięzców niniejszego Konkursu, tj. Uczestników, którzy otrzymają po 1 (jednej) nagrodzie.

3. W Konkursie przewidziano 3 nagrody.

4. O wynikach Konkursu Organizator poinformuje szczegółowo na stronie https://www.facebook.com/RepublikaTV w dniu ogłoszenia wyników. Zwycięzcy otrzymają także wiadomość mailową o wygranej.

6.Uczestnicy, którzy w ciągu 2 tygodni od otrzymania informacji o wygranej, nie prześlą do Organizatora poprzez wiadomość e-mail danych niezbędnych do przekazania nagrody drogą pocztową na terenie Rzeczpospolitej, tracą prawo do nagrody.

 

Przekazanie nagród i odpowiedzialność:

1. Przekazanie nagród odbywa się wyłącznie drogą pocztową.

2. Potwierdzeniem odbioru nagrody będzie potwierdzenie odbioru przesyłki.

 

Zastrzeżenia:

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działalność podmiotów świadczących usługi w postaci dostępu do sieci Internet, obsługi poczty elektronicznej lub innych sieci telekomunikacyjnych, czy też połączenia i funkcjonowanie sprzętu telefonicznego, usługi pocztowe, kurierskie lub za działalność osób trzecich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne działanie aplikacji wynikające z przyczyn niezależnych od niego, a w szczególności za brak dostępu do sieci Internet, zakłóceń w działaniu sieci szkieletowej,

2. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny oraz do nie wyłaniania zwycięzcy.

3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane tylko i wyłącznie na potrzeby Konkursu.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy kodeksu cywilnego.

 

 

Źródło: telewizjarepublika.pl

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy