Ks. E. Parafiniuk: ŚDM są pewną drogą, na którą młodzi są zaproszeni

Artykuł
Dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM ks. Emil Parafiniuk
PAP

ŚDM nie są eventem duszpasterskim, ale pewną drogą, na którą młodzi są zaproszeni. W związku z tym, trzeba położyć większy akcent na formację duchową młodych - powiedział Dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM ks. Emil Parafiniuk.

Zapowiedział, że w najbliższym czasie odbędzie się krajowe spotkanie diecezjalnych duszpasterzy młodzieży i zostanie wypracowany konkretny program duszpasterski dla młodych na kolejne miesiące.

W niedzielę zakończyło się trwające do środy spotkania delegatów odpowiedzialnych za Światowe Dni Młodzieży i Duszpasterstwo Młodzieży w episkopatach lub we wspólnotach międzynarodowych. Odbywało się on-line i przebiegało pod hasłem "Z Panamy do Lizbony – powołani do synodalności misyjnej". Wzięło w nim udział ok. 250 uczestników z całego świata.

Celem spotkania była wymiana doświadczeń duszpasterskich, budowanie wspólnoty międzynarodowej, koordynacja przygotowań do ŚDM, a od momentu ogłoszenia synodu +Młodzież, wiara, rozeznanie powołania+ jego aplikacja w poszczególnych miejscach świata. Konferencję Episkopatu Polski reprezentował dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM ks. Emil Parafiniuk i koordynator sekcji modlitewno-formacyjnej biura ŚDM Bartosz Placak.

Uczestnicy obrad w środę podjęli temat "Z miłością i cierpliwością budujmy lepsze czasy". W czwartek – "ŚDM Panama 2019: +fiat+ młodych ludzi, nadzieja dla świata", w piątek – "Duszpasterstwo młodzieży i synodalność misyjna", a w sobotę – "W drodze do Lizbony 2023 – w zgodzie ze ścieżką synodalną"

Podsumowując obrady ks. Parafiniuk powiedział, że uczestnicy obrad doszli do wniosku, iż "ŚDM są ważnym punktem na mapie duszpasterstwa młodzieży. - Obserwujemy, że mimo upływu lat i zmiany cywilizacyjnych zainicjowana przez św. Jana Pawła II formuła ŚDM nie wyczerpuje się. Młodzi wciąż chcą brać udział w tego rodzaju wydarzeniach – powiedział dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM.

Wyjaśnił, że - ŚDM nie są eventem duszpasterskim, ale są pewną drogą, na którą młodzi są zaproszeni. Wyrazem tego, jest chociażby sama formuła ŚDM, które każdego roku przeżywane są w wymiarze diecezjalnym, a co dwa, trzy lata wraz z Ojcem Świętym, w wymiarze międzynarodowym w wyznaczonym miejscu na świecie. Kierunek tej drogi, swego rodzaju mapę - wyznaczają hasła na dany rok oraz papieskie orędzie skierowane do młodych – powiedział ks. Parafiniuk.

Wspomniał, że młodzi z całego świata coraz bardziej dostrzegają potrzebę formacji – przygotowania duchowego do ŚDM z papieżem.

- W czasie obrad zwrócono również uwagę na potrzebę ściślejszej współpracy między konferencjami episkopatów oraz różnymi ruchami i wspólnotami a Komitetem Organizacyjnym ŚDM – w tym wypadku w Lizbonie oraz watykańską Dykasterią ds. Świeckich, Życia i Rodziny, tak, aby ŚDM były wydarzeniem wspólnym i każdy z podmiotów czuł się w jakiejś mierze nie tyle pielgrzymem, co gospodarzem - powiedział ks. Parafiniuk.

Dyrektor krajowego biura ŚDM zapowiedział, że - w Polsce będzie położony większy akcent na formację duchową wolontariuszy jadących na ŚDM". - Zależy nam, żeby byli oni dobrze przygotowani do posługi nie tylko od strony organizacyjno-logistycznej, ale także, aby to był dla nich czas pogłębiania relacji z Bogiem – zaznaczył duchowny.

- Zależy nam również na aktywizacji parafii, by pomogły młodym przygotować się na ŚDM do Lizbony – dodał.

Ks. Parafiniuk zapowiedział, że w najbliższym czasie odbędzie się on-line krajowe spotkanie duszpasterzy młodzieży, w czasie, którego będzie wypracowany konkretny program formacyjny dla młodych na kolejne miesiące.

Zgodnie z ogłoszą w niedzielę przez papieża decyzją, począwszy od przyszłego roku, Dni Młodzieży na szczeblu diecezjalnym będą odbywać się nie - jak dotąd - w Niedzielę Palmową, ale w uroczystość Chrystusa Króla, czyli w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, w listopadzie.

Pomysłodawcą Światowych Dni Młodzieży był papież Jana Paweł II. Pierwsze odbyły się od 29 do 31 marca 1985 r. w Rzymie pod hasłem: "Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was". Następne odbyły się już na szczeblu archidiecezji i parafii 23 marca 1986 r. Co dwa, trzy lata młodzi z całego świata spotykają się z Ojcem Świętym w wybranym miejscu, a co roku w Niedzielę Palmową ze swoim biskupem.

Światowe Dni Młodzieży 2023 odbędą się w Lizbonie pod hasłem "Maryja wstała i poszła z pośpiechem". 

Źródło: PAP

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy