Kaczyński: Te trzy filary stanowią warunki konieczne dla rozwoju Polski... - ZOBACZ JAKIE

Artykuł
Telewizja Republika

Od trzech lat obóz Zjednoczonej Prawicy prowadzi politykę dobrej zmiany, której celem jest podniesienie jakości życia Polaków do poziomu cechującego najzamożniejsze państwa Europy Zachodniej – podkreślił Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w przesłaniu do uczestników toczącego się w Krakowie, pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości, Forum Prawo dla Rozwoju.

- Wartości, bezpieczeństwo, gospodarka. Te trzy filary stanowią warunki konieczne dla rozwoju Polski. Prowadzimy politykę, której celem jest podniesienie jakości życia Polaków do poziomu cechującego najzamożniejsze państwa Europy Zachodniej – podkreślił Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w przesłaniu do uczestników toczącego się w Krakowie, pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości, Forum Prawo dla Rozwoju.

Dwudniowy kongres (5-6 października 2018 r.) to wyjątkowe spotkanie prawników, naukowców i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Tematem dyskusji są rozwiązania prawne, dobre dla Polski i krajów naszego regionu, które przyczyniają się do rozwoju gospodarczego i przeciwdziałania przyczynom przestępczości.

Rozwój budowany na wartościach

- Nie sposób mówić o rozwoju, kiedy gospodarka jest słaba. Trudno też o trwałą ekspansję tam, gdzie obywatele żyją w poczuciu zagrożenia i szeroko rozumianej niepewności. Z prawdziwym rozwojem mamy do czynienia wtedy, kiedy działamy według wartości. Kiedy te wartości wyznaczają cele i sposoby naszej aktywności, godząc to, co indywidualne, z potrzebami wspólnot, w których żyjemy – napisał Jarosław Kaczyński w specjalnym liście skierowanym do uczestników Forum.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości zaznaczył, że nie ma sprawiedliwego rozwoju tam, gdzie głównym beneficjentem wzrostu gospodarczego i postępu technologicznego są nieliczne grupy uprzywilejowanych, a nie wszyscy obywatele.

- Prawo i Sprawiedliwość występowało przeciwko takiemu stanowi rzeczy od początku swego istnienia. Nie zgadzał się z taką koncepcja rozwojową mój świętej pamięci brat Prezydent RP Lech Kaczyński. Przeciwstawiał tej koncepcji wizję Polski solidarnej. Od trzech lat obóz Zjednoczonej Prawicy prowadzi politykę dobrej zmiany, której celem jest podniesienie jakości życia Polaków do poziomu cechującego najzamożniejsze państwa Europy Zachodniej - zaznaczył Jarosław Kaczyński.

Dostrzeganie zwykłych ludzi

Przesłanie Prezesa Prawa i Sprawiedliwości odczytał prof. Arkadiusz Adamczyk, przewodniczący Rady Programowej Forum Prawo dla Rozwoju. W drugim dniu kongresu wystąpili też Marszałek Sejmu Marek Kuchciński i wicepremier Beata Szydło.

- Wiemy, jak ważną sprawą jest dobre prawo. Wiemy również, jak je wprowadzać i wdrażać, a najlepszym tego przykładem są przepisy ułatwiające w Polsce zwalczanie przestępczości gospodarczej polegającej na omijaniu i wyłudzaniu podatku VAT. Zysk mamy taki, że do budżetu państwa rokrocznie trafiają dziesiątki dodatkowych miliardów złotych, z których można finansować przedsięwzięcia służące wszystkim obywatelom – mówił Marek Kuchciński.

- Od trzech lat realizujemy w Polsce zasadę, że prawo i ekonomia mają służyć człowiekowi, a politycy, którzy podejmują się reformowania kraju, muszą przede wszystkim dostrzegać sytuację każdego obywatela, zwykłych ludzi. Muszą przełamywać bariery, które do tej pory okazywały się nie do pokonania. Muszą też podejmować tematy, które dla wielu wydawały się niemożliwymi, a tak naprawdę w kolejnych latach będą decydowały o przyszłości naszego kraju i obywateli – powiedziała Beata Szydło.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy