Jaki był rok 2020 dla Kościoła? Pandemia z pewnością wywarła duży wpływ na wiele uroczystości

Artykuł
Sprawdźmy więc, co wydarzyło się w Kościele w roku 2020.
PAP

W skutek trwającej pandemii i reżimu sanitarnego wiele uroczystości i innych zaplanowanych spotkań kościelnych miało charakter kameralny. Mimo to, nie zabrakło rozmaitych obchodów czy wydarzeń. Sprawdźmy więc, co wydarzyło się w Kościele w roku 2020.

Papież Franciszek w piątek 27 marca udzielił specjalnego błogosławieństwa Urbi et Orbi - Miastu i Światu. Na Placu Św. Piotra papież modlił się o ustanie pandemii koronawirusa. Modlitwa na pustym placu i przed pustą bazyliką Świętego Piotra rozpoczęła się od odczytania fragmentu Ewangelii św. Marka o burzy na jeziorze, podczas której przelęknieni Apostołowie obudzili śpiącego Jezusa, prosząc, by ocalił ich przed nawałnicą. Papież Franciszek w swoim rozważaniu odwołał się do tej sceny mówiąc, że w obliczu pandemii nad światem panuje wieczór, jak wówczas nad łodzią z Apostołami i Jezusem. I że wszyscy ludzi dzisiaj znajdują się na jednej łodzi. Muszą działać wspólnie, by ocaleć.

Obchody 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Dachau zaplanowane na 27 kwietnia odbyły się w skromnej formie. Ofiary obozu uczczono podczas krótkiego nabożeństwa ekumenicznego odprawionego w kilku językach. KL Dachau był jednym z pierwszych obozów zagłady, do którego przywożono, uznawanych za politycznych przeciwników reżimu, duchownych Kościołów chrześcijańskich oraz Żydów. Według danych Kościoła katolickiego pośród więzionych blisko trzech tysięcy osób – biskupów, księży, zakonników, diakonów było 1780 Polaków. Zamordowano ponad tysiąc duchownych, w tym 868 z Polski.

Rzeczywistość pandemii zmieniła także program uroczystości związanych z obchodami setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. W dniu urodzin Karola Wojtyły, 18 maja, Ojciec Święty Franciszek przewodniczył Mszy św. w Bazylice Watykańskiej. W swoim kazaniu podkreślił zasługi polskiego papieża w krzewieniu prawdy o miłosierdziu Bożym. Franciszek podkreślił również, że Jan Paweł II był człowiekiem wielkiej modlitwy, pasterzem, który był blisko człowieka, który pragnął sprawiedliwości społecznej.

O Karolu Wojtyle, jako kapłanie, filozofie, poecie i polityku rozmawiano też podczas międzynarodowej konferencji w Wyższej Szkole Filozoficzno-Teologicznej im. Benedykta XVI w Heiligenkreuz w Dolnej Austrii. Gościem spotkania, które odbyło się we wrześniu, był przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

W 2020 roku minęła 5. rocznica ogłoszenia encykliki Laudato sí.  Z tej okazji w dniach od 16 do 24 maja trwał Tydzień 5. rocznicy ogłoszenia encykliki Laudato sí.  Celem wydarzenia było zachęcenie parafii, szkół i różnych instytucji do podjęcia inicjatyw i działań zmierzających do ochrony przyrody i środowiska. Przy tej okazji Ojciec Święty ponowił pilne wezwanie do odpowiedzi na kryzys ekologiczny. „Zatroszczmy się o stworzenie, dar naszego dobrego Boga Stwórcy” – wezwał papież Franciszek.

W minionym roku Stolica Apostolska opublikowała nowe Dyrektorium Ogólne o Katechizacji, w którym główną myślą jest temat katechezy jako ważnego elementu ewangelizacji. W obszernej publikacji, która jest uaktualnieniem dokumentu z 1997 roku, zwrócono uwagę na zmieniającą się rzeczywistość kulturową współczesnego świata, w której każdy chrześcijanin powinien być misjonarzem. 

Pewnych zmian dokonano również w treści Litanii Loretańskiej. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów poinformowała w czerwcu, iż Ojciec Święty Franciszek postanowił wprowadzić do modlitwy ku czci Najświętszej Maryi Panny trzy nowe wezwania: „Matko miłosierdzia”, „Matko nadziei” oraz „Pocieszycielko migrantów”.

Dzień 4 września obchodzony był jako Światowy Dzień Modlitwy i Postu  w intencji Libanu. Papież poprosił wiernych o włączenie się w wyznaczonym dniu w szczególną modlitwę i post w intencji Libanu. Ojciec święty zwrócił uwagę, że Liban był uznawany za kraj nadziei,  za „wyjątkowe w tym regionie miejsce tolerancji, szacunku i współistnienia.” Niestety od dłuższego czasu państwo zmaga się z poważnym kryzysem gospodarczym, sytuację mieszkańców pogorszyła katastrofa, do jakiej doszło w sierpniu, w porcie w Bejrucie.

Dzień 4 października, był dniem ogłoszenia kolejnej encykliki Ojca Świętego pt. Fratelli Tutti. Tyczy się ona braterstwa i przyjaźni społecznej. Papież zainspirowany słowami swojego patrona z Asyżu, wskazał na braterstwo i przyjaźń społeczną jako drogi do budowania świata opartego na pokoju i sprawiedliwości, poprzez zaangażowanie wszystkich: ludu oraz instytucji.

Również 4 października zakończył się „Czas dla Stworzenia”. Inicjatywa stanowiła odpowiedź na apel Papieża odnośnie ochrony życia. W czasie obchodów, które zainicjowano 1 września w Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego, chrześcijanie byli zaproszeni do modlitwy i podejmowania działań na rzecz ochrony planety, naszego wspólnego domu.

Z kolei 8 grudnia 2020 roku był dniem, w którym Kościół obchodzi uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – Ojciec Święty ogłosił List apostolski Patris corde – Z ojcowskim sercem. Został on opublikowany z okazji 150. rocznicy ogłoszenia  św. Józefa patronem Kościoła powszechnego. W związku z tą rocznicą papież Franciszek ogłosił rok 2021 Rokiem poświęconym Opiekunowi Jezusa. Z tym wydarzeniem związane są specjalne odpusty, które wierni będą mogli uzyskać przede wszystkim podczas uroczystości związanych ze św. Józefem. 

W związku z trwającą pandemią i pojawieniem się szczepionek na Covid-19 Kongregacja Nauki Wiary opublikowała w grudniu notę dotyczącą moralnej oceny stosowania niektórych szczepionek. W publikacji podkreślono, że „szczepienie nie jest obowiązkiem moralnym i że, z tego powodu, powinno być dobrowolne. Jednocześnie Kongregacja zaznaczyła, że dopuszczalność zastosowania takiej szczepionki nie oznacza akceptacji pośredniej i bezpośredniej dla praktyki aborcji, co więcej, „zakłada sprzeciw wobec tej praktyki ze strony tych, którzy te szczepienia stosują”.

Źródło: episkopat.pl

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy