IPN chce zachować pamięć o polskich Żydach. Stworzył czasopismo o relacjach polsko-żydowskich w XX w.

Artykuł
„Polish-Jewish Studies” to najnowszy periodyk Instytutu Pamięci Narodowej
ipn.gov.pl

W pierwszym numerze „Polish-Jewish Studies” ukazały się artykuły m.in. o tzw. legalizacji dokumentów dla ukrywających się Żydów w czasie niemieckiej okupacji, o polskim konsulacie w Hawanie, który pomagał w ucieczce z okupowanej Europy polskim obywatelem pochodzenia żydowskiego i o powojennym procesie policjantów granatowych oskarżonych o mordowanie ludności żydowskiej.

Badania nad historią Żydów polskich w XX w. od wielu lat są przedmiotem dociekań badaczy w Polsce i na świecie. Studia takie prowadzą także naukowcy IPN w ramach m.in. Centralnego Projektu Badawczego IPN: „Dzieje Żydów w Polsce i relacje polsko-żydowskie w latach 1914–1989”. Z racji specyfiki tej instytucji badania koncentrowały się i koncentrują głównie na problematyce Zagłady lub relacji polsko-żydowskich w okresie II wojny światowej i czasach tuż po wojnie. Pod szyldem IPN powstało też wiele publikacji popularnonaukowych oraz edukacyjnych.

Obecnie IPN zainicjował czasopismo naukowe w całości dedykowane tej problematyce. Celem jest prezentacja wyników ogólnopolskich oraz regionalnych badań, a także zapoznanie Czytelników z działaniami na rzecz zachowania pamięci o polskich Żydach.

– Pragniemy, aby PJS, także dzięki anglojęzycznej wersji, trafił do szerokich kręgów naukowych w Polsce i zagranicą. Mamy również nadzieję, że dla wszystkich badaczy, nie tylko związanych z IPN, czasopismo stanie się forum wymiany myśli naukowej o wzajemnych, momentami jakże trudnych, relacjach Polaków i Żydów. Jesteśmy otwarci na różne środowiska i na rzetelną dyskusję naukową opartą na faktach – powiedział Mateusz Szpytma, zastępca prezesa IPN.

Źródło: ipn.gov.pl

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy