Agora z 9 mln zł straty w trzecim kwartale. O ponad 70 proc. zmalały wpływy kin

Artykuł
Siedziba spółki Agora.
pl.wikipedia.org

W trzecim kwartale 2020 roku Grupa Agora odnotowała 193 mln zł przychodów netto (spadek o 34,2 proc. w porównaniu do trzeciego kwartału 2019 roku). Zysk EBITDA to 33,2 mln zł (spadek o 30 proc.), a strata netto wyniosła 9 mln zł (wzrost o 190,3 proc.).

Koszty operacyjne grupy wyniosły 197,3 mln zł (spadek o 30,8 proc.), w tym koszty wynagrodzeń 61,4 mln zł (spadek o 22,2 proc.). Spadek kosztów wynagrodzeń to głównie efekt obniżki wynagrodzeń o 20 proc. na pół roku, a także redukcji etatów. Zatrudnienie etatowe w grupie na koniec września wyniosło 2332 etaty (o 182 mniej niż rok wcześniej).

Jak zaznacza Agora, na spadek przychodów w największym stopniu wpłynęło ograniczenie zysków działalności kinowej w związku z pandemią (wstrzymanie premier, limit widzów na salach). Przychody ze sprzedaży biletów w kinach sieci Helios zmniejszyły się o 74,3 proc., a ze sprzedaży barowej w kinach o 71,6 proc.

Grupa odnotowała też o 18 proc. mniejsze przychody ze sprzedaży usług reklamowych we wszystkich obszarach. Spadły też wpływy ze sprzedaży usług poligraficznych. Jedyną kategorią, w której wpływy wzrosły, były przychody ze sprzedaży wydawnictw (wzrost o 5,1 proc.), do czego przyczyniła się rosnąca sprzedaż dostępów do treści Wyborcza.pl (pod koniec września liczba subskrypcji wyniosła ok. 241 tys.) i publikacji Wydawnictwa Agora.

Agora otrzymała dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na kwotę ponad 10 mln zł.

Zdaniem zarządu największy negatywny wpływ pandemii na działalność reklamową grupy miał miejsce w drugim kwartale tego roku, a w najbliższym czasie tempo spadku wpływów ma wyhamowywać.

Źródło: materiały prasowe

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy