Żaden rząd nie może bezpośrednio i ręcznie sterować mediami publicznymi

portal tvrepublika.pl 28-11-2023, 14:40
Artykuł
niezalezna.pl/Filip Błażejowski/Gazeta Polska

Jak powiedziała we wtorek posłanka PiS Joanna Lichocka, żaden rząd nie może bezpośrednio i ręcznie sterować mediami publicznymi. Tak było od 30 lat, przynajmniej ustawowo, i tak jest w tej chwili. Dlatego każda próba zamachu na media publiczne musi być blokowana.

Posłanka PiS skomentowała w TVP Info zgodę Rady Mediów Narodowych na dokonanie zmian w statutach TVP, Polskiego Radia i PAP, zgodnie z którymi w razie likwidacji tych spółek likwidatorami mają być wszyscy członkowie zarządów oraz kierownik komórki organizacyjnej spółki zajmującej się obsługą prawną. Wniosek w tej sprawie skierował do Rady 23 listopada minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

"Pan minister Piotr Gliński wystąpił z bardzo dobrą propozycją zabezpieczenia mediów publicznych przed barbarzyńskimi i nieprawnymi działaniami. Te zapisy są wzmocnieniem zapisów, które już istnieją w ustawie o radiofonii i telewizji, że rząd żaden rząd nie może postawić w stan likwidacji ani TVP i ani Polskiego Radia i zarządzać tymi mediami" - oceniła Lichocka.

Zdaniem posłanki PiS "na tym polega w ogóle istota niezależności mediów publicznych od rządu, od bezpośredniej władzy rządowej". "To od 1989 r. zostało postanowione i żaden rząd nie może bezpośrednio i ręcznie sterować mediami publicznymi. Tak było od 30 lat, przynajmniej ustawowo, i tak jest w tej chwili. Dlatego każda próba zamachu na media publiczne musi być blokowana. My po prostu pod wpływem tych zapowiedzi zupełnie niedemokratycznych i wbrew polskiemu prawu, również wbrew polskiej konstytucji, zabezpieczamy interes mediów publicznych" - podsumowała.

W uchwale Rady Mediów Narodowych w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w statutach jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej zapisano, że Rada Mediów Narodowych: wyraża zgodę na dokonanie zmian w Statucie Spółki +Telewizja Polska+ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie poprzez dodanie w § 13 Statutu ust. 8 w brzmieniu: +W razie otwarcia likwidacji likwidatorami są wszyscy członkowie Zarządu oraz kierownik komórki organizacyjnej Spółki zajmującej się obsługą prawną. W okresie likwidacji do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch likwidatorów, w tym jednego będącego członkiem ostatniego Zarządu+".

RMN wyraziła także zgodę na dokonanie takich samych zmian w statucie Polskiego Radia, statutach spółek radiofonii regionalnej oraz Polskiej Agencji Prasowej. W uchwale napisano, że "wchodzi w życie z dniem podjęcia"

Źródło: portal tvrepublika.pl, X.com, PAP

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy