Z budżetu centralnego do Polski lokalnej. Duży zastrzyk gotówki od rządu

Artykuł
Telewizja Republika/canva.com

Opublikowana została właśnie ustawa pozwalającą przekazać samorządom blisko 13,7 mld zł. Pieniądze mają zostać przekazane lokalnym władzom jeszcze w 2022 roku. Każda z gmin otrzyma nie mniej niż 2,9 mln zł; powiaty nie mniej niż 6,1 mln zł; województwa nie mniej niż 32,7 mln zł.

Dodatkowe środki (w wysokości blisko 13,7 mld zł) to dwie kwoty składowe. Pierwsza w wysokości 7 mld 793 mln zł „nawiązuje do wysokości części rozwojowej subwencji ogólnej”, która zostałaby przekazana odpowiednio do gmin, powiatów i województw w roku 2023. Środki z tej kwoty otrzymają wszystkie jednostki – proporcjonalnie do wysokości dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT planowanych na rok 2023.

Druga kwota składowa (5 mld 880 mln zł) ma odpowiadać „części rozwojowej subwencji ogólnej” i zostanie rozdzielona na części przysługujące poszczególnym rodzajom JST, tj. gminom, powiatom i województwom proporcjonalnie do wysokości udziału planowanych na rok 2023 dochodów z tytułu udziałów we wpływach z PIT.

Zgodnie z nowymi przepisami kwota w wysokości blisko 7,8 mld zł ma zostać rozdzielona między: gminy – w wysokości ponad 5,7 mld zł; powiaty (ponad 1,6 mld zł); województwa (ponad 434 mln zł). Dzięki nowelizacji każda z gmin otrzyma nie mniej niż 2,9 mln zł; powiaty nie mniej niż 6,1 mln zł; województwa nie mniej niż 32,7 mln zł.

Ustawa zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego do przeznaczenia na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15 proc. kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

 

 

Źródło: PAP

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy