Wsparcie dla rolników. Będzie można składać wnioski ws. strat związanych z pogodą

Artykuł
Do wniosku trzeba dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód
Fot. pixabay/gerlFelixMittermeierat

Resort rolnictwa poinformował, że od 7 do 30 czerwca br. producenci rolni, którzy w swoich gospodarstwach ponieśli szkody w uprawach spowodowane wystąpieniem w 2020 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy.

Formularz wniosku o udzielenie pomocy będzie dostępny na stronie internetowej ARiMR.

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaznaczyło, że szkody muszą dotyczyć wystąpienia suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Warunkiem jest również to, że straty wywoływane niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi musiały spowodować powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji.

Resort wskazał, że dla producentów rolnych nieposiadających polisy ubezpieczenia obejmującej co najmniej 50 proc. powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych kwota będzie podlegała pomniejszeniu o połowę.

Źródło: wnp

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy