„Wolne głosy". Maląg: Polacy chcą zakładać rodziny, a do tego potrzebne są odpowiednie warunki

Artykuł
Fot. Canva

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg podkreśliła, że Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to kolejne wsparcie i kolejna inwestycja w rodzinę. - Młodzi ludzie chcą zakładać rodziny, chcą, aby rodziły się dzieci. A do tego potrzebne są odpowiednie warunki - powiedziała Maląg.

- Rodzinny Kapitał Opiekuńczy jest dedykowany dla rodziców, na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12 do 36 miesiąca. Jest to 12 tysięcy na ten dwuletni okres. To rodzice będą decydowali, czy będą pobierali 500 złotych przez dwa lata czy tysiąc złotych przez rok - oznajmiła minister rodziny i polityki społecznej.

- Wnioski składamy od 1 stycznia 2022 roku. Jeśli dziecko jest starsze, niż 12 miesięcy, to wniosek należy złożyć w styczniu, aby nie stracić, ani jednego miesiąca pobieranego świadczenia. Natomiast wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można składać, kiedy dziecko skończy dziewięć miesięcy. ZUS ma dwa miesiące na rozpatrzenie. Świadczenie to nie zależy od dochodu rodziny - dodała.

ZOBACZ: Maląg: Bezpieczeństwo seniorów jest dla nas priorytetem

- W każdym oddziale ZUS-u są wyznaczone osoby tzw. doradcy, do których można przyjść i złożyć wniosek. Takich punktów na terenie całej Polski jest siedem tysięcy - podkreśliła Maląg. 

Papierologia, czyli jakie dokumenty dołączyć do wniosku

Aby otrzymać rodzinny kapitał opiekuńczy musisz dołączyć do składanego elektronicznie wniosku:

  • zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie przysposobienia dziecka z datą wystąpienia do sądu – jeśli przyjąłeś dziecko na wychowanie,
  • oświadczenie o dacie przyjęcia na wychowanie dziecka, w stosunku do którego wystąpiłeś do sądu z wnioskiem o wszczęcie powstępowania w sprawie jego przysposobienia,
  • decyzję albo zaświadczenie dyrektora szkoły publicznej o odroczeniu obowiązku szkolnego – jeśli dziecko od 7 do 10 lat ma odroczony obowiązek szkolny,
  • orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki naprzemiennej – jeśli opiekujesz się dzieckiem na przemian z drugim rodzicem (z którym rozwiodłeś się, żyjesz w separacji lub rozłączeniu) w porównywalnych i powtarzających się okresach,
  • dokument potwierdzający charakter pobytu cudzoziemca w Polsce np. karta pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, kartę stałego pobytu (nie dotyczy to obywateli UE/EFTA).

Źródło: TV Republika

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy