Uchodźcy z Afganistanu w Polsce. „Nie możemy przejść obojętnie wobec ludzi, którzy nas potrzebują”

Artykuł
Cudzoziemcy zostali objęci kwarantanną
Fot. Twitter/Ministerstwo Obrony Narodowej

Po ewakuacji afgańskich współpracowników Polskiego Kontyngentu Wojskowego oraz polskiej dyplomacji pod opieką Urzędu do Spraw Cudzoziemców znajduje się 1024 obywateli Afganistanu. Osoby te przebywają w ośrodkach dla cudzoziemców oraz w placówkach wojewodów wyznaczonych do odbycia kwarantanny.

Cudzoziemcom zapewniono zakwaterowanie, wyżywienie, środki higieny osobistej, pomoc medyczną, psychologiczną oraz rzeczową (ubrania, zabawki dla dzieci itp.). Część rzeczy dostarczył już uchodźcom Caritas.

Caritas Archidiecezji Białostockiej we współpracy ze Strażą Graniczną udzieliła pomocy afgańskim rodzinom ewakuowanym z Kabulu.

– Nie możemy przejść obojętnie wobec ludzi, którzy nas potrzebują. Otwieramy drzwi i otwieramy serca, tak jak nas nauczył tego Jezus Chrystus – powiedział ks. Jerzy Sęczek, dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej.

Rozpoczęła się już procedura przyjmowania od ewakuowanych obywateli Afganistanu wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej. Realizowane będą również działania ułatwiające ich integrację.

Ze względu na przepisy epidemiologiczne dotyczące zapobiegania COVID-19, wszyscy cudzoziemcy zostali objęci kwarantanną, która trwa 10 dni od daty wjazdu na terytorium Polski.

Źródło: Caritas, Urząd do Spraw Cudzoziemców

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy