„Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie”. Modlitwa Jana Pawła II w rocznicę II. Wojny Światowej

Artykuł
Papież Jan Paweł II
Needpix

W 81. rocznicę II. Wojny Światowej przypominamy słowa modlitwy, której autorem jest papież Jan Paweł II.

Słowa te odnoszą się nie tylko do wydarzeń, które miały miejsce 81 lat temu. Obecnie w wielu krajach na świecie toczy się mnóstwo wojen, których jesteśmy świadkami.

Słowa modlitwy przypominają, jak bardzo wskutek wojen ludzie cierpią z powodu prześladowań, utraty bliskich, głodu i ubóstwa.

Tekst modlitwy:

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.

Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne.

Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

Jan Paweł II

Źródło: aleteia.pl

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy