Trwa posiedzenie Sejmu IX kadencji. Sprawdź, jakie sprawy są poruszane

31. posiedzenie Sejmu
Fot. Flickr.com

Trwa 31. posiedzenie Sejmu. Poniżej planowany rozkład posiedzenia

10:00 – 10:05 - Ślubowanie poselskie posła Zbigniewa Czesława Ajchlera
10:05 – 11:15 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
11:15 – 12:30 - Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach uchwał:
- w sprawie wezwania rządu Republiki Federalnej Niemiec do natychmiastowego zaprzestania budowy gazociągu Nord Stream2,
- w sprawie wezwania rządów państw Unii Europejskiej, w tym szczególnie rządu Republiki Federalnej Niemiec do podjęcia pilnych działań na rzecz przerwania budowy Gazociągu Nord Stream II,
- w sprawie gazociągu Nord Stream 2
12:30 – 13:30 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe 
13:30 – 14:30 - Głosowania, w tym:
- Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw
Powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich
14:30 – 16:00 - Informacja rządu na temat wskazania przyczyn, skutków i konsekwencji nakazania w formie środka tymczasowego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej natychmiastowego wstrzymania wydobycia węgla w kopalni Turów 
16:00 – 16:45 -  Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
16:45 – 17:15 - ew. oświadczenia poselskie 

Źródło: Portal TV Republika

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy