Trwa VI edycja konkursu „Pracodawca Jutra”. Nagrody dla najlepszych edukatorów

Artykuł
W konkursie zostaną wyróżnieni najlepsi edukatorzy biznesu
Fot. Pixabay/ RonaldCandonga

Trwający właśnie konkurs „Pracodawca jutra” promuje przedsiębiorców realizujących modelowe inicjatywy z zakresu współpracy biznesu z edukacją. Jak przypominają organizatorzy nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach: „Rozwój pracownika”, „Dojrzałe kompetencje” oraz „Ambasador Edukacji”. Zgłoszenia można składać do 24 listopada 2021 r. To już szósta edycja przedsięwzięcia realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

– PARP już od wielu lat wspiera przedsiębiorców, menadżerów i pracowników polskich firm w podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji. Konkurs „Pracodawca Jutra”, który organizujemy po raz szósty, doskonale wpisuje się w strategię Agencji w tym zakresie. Liczymy, że w ramach tegorocznej edycji zostanie zgłoszonych się wiele inicjatyw polskich firm, w tym także od beneficjentów działań PARP. Nie mam wątpliwości, że okażą się na tyle ciekawe, by już dziś można było mówić o uczestnikach konkursu jako pracodawcach przyszłości – mówi Mikołaj Różycki, p.o. prezesa PARP.

– „Pracodawca Jutra” jest konkursem obejmującym szerokie spektrum działań skupiających się wokół aktywności umożliwiających nabycie, uzupełnienie kompetencji i kwalifikacji lub umiejętności uczestników inicjatywy edukacyjnej, w tym działania realizowane w ramach tzw. wolontariatu pracowniczego. W ramach konkursu zostaną docenione działania, które mają na celu szeroko rozumiany transfer użytecznej wiedzy m.in. w ramach współpracy z instytucjami edukacyjnymi. Chęć dzielenia się swoimi kwalifikacjami i doświadczeniem to praktyka, którą należy doceniać i promować – podkreśla z kolei Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju i technologii.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Przeznaczony jest dla mikro-, małych i średnich oraz dużych przedsiębiorstw, w których po 1 stycznia 2019 roku realizowano inicjatywy edukacyjne. Zgłaszać należy projekty kierowane do następujących grup odbiorców: uczniów, studentów, absolwentów szkół wyższych/średnich/branżowych, pracowników lub osób bezrobotnych i poszukujących pracy, nauczycieli, wykładowców akademickich, trenerów, doradców oraz innych środowisk reprezentujących sektor edukacji formalnej i nieformalnej oraz emerytów i rencistów, o ile inicjatywy miały na celu przywrócenie ich do aktywności zawodowej.

– Cieszy nas fakt, że każdy przedsiębiorca ma możliwość zgłoszenia jednocześnie trzech inicjatyw edukacyjnych, po jednej w każdej kategorii. Konkurs, do którego wzięcia udziału serdecznie zapraszamy, rozstrzygnięty zostanie podczas gali finałowej w pierwszym kwartale 2022 roku. „Pracodawca Jutra” to inicjatywa, która promuje bardzo pozytywne trendy. Biznes i edukacja muszą bowiem iść w parze, aby można było myśleć o nowoczesnym rozwoju – komentuje Marzena Machałek, wiceminister edukacji i nauki, pełnomocnik rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego.

100457_670_02100474_04

Źródło: materiały prasowe

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy