Tańszy prąd w 2023 roku? Nie przegap! Złóż wniosek już dziś!

Sylwia Gawkowska 26-04-2023, 15:03
Artykuł
canva.com

Aby złagodzić skutki rosnących cen nośników energii, ustawodawca zdecydował się pod koniec ubiegłego roku na wprowadzenie Rządowej Tarczy Solidarnościowej. Dzięki temu rozwiązaniu prawie 8 mln gospodarstw domowych w Polsce przez cały bieżący rok korzysta z ochrony przed gwałtownym wzrostem cen energii elektrycznej. Każda rodzina może zaoszczędzić na rachunkach za prąd od ok. 2000 do ok. 3000 złotych rocznie.

Przyczyny wzrostu cen energii w 2022 r. 

W ubiegłym roku ceny surowców energetycznych na całym świecie osiągnęły rekordowo wysoki poziom. Główną tego przyczyną była rosyjska napaść na Ukrainę. Wojna tocząca się za naszą wschodnią granicą doprowadziła do zachwiań na rynku surowców, głównie gazu i węgla, a nałożone na Kreml sankcje spowodowały ograniczenie dostaw gazu ziemnego praktycznie w całej Europie. Zwiększony popyt na energię przełożył się na wzrost cen prądu. Istotny wpływ na ceny miał również handel emisjami CO2 w unijnym systemie EU ETS, który w szczytowym momencie osiągnął ponad 100 euro za tonę.  

Rządowa Tarcza Solidarnościowa 

Wprowadzenie przez rząd i wdrożenie przez spółki energetyczne Rządowej Tarczy Solidarnościowej zapewnia stałe wsparcie Polaków w trudnym okresie destabilizacji wywołanej agresywną polityką Rosji i wojną w Ukrainie. Rozwiązania te chronią odbiorców energii elektrycznej poprzez zamrożenie jej cen na poziomie z roku 2022 do określonych limitów zużycia, wynoszących 2 000 kWh, 2 600 kWh czy 3 000 kWh rocznie.  

Wszystkie gospodarstwa domowe, które korzystają z grupy taryfowej G, automatycznie zostały objęte zamrożeniem cen energii do limitu 2 000 kWh. Z podwyższonych limitów rocznego zużycia mogą skorzystać osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osoby, które mieszkają wspólnie z osobą posiadającą takie orzeczenie lub z osobą poniżej 16 roku życia z wydanym orzeczeniem o niepełnosprawności, w tym przypadku limit zużycia wynosi 2 600 kWh. 3 000 kWh rocznie przypada odbiorcom posiadającym Kartę Dużej Rodziny oraz osobom prowadzącym gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej. Limit 2 000 kWh w ciągu roku przysługuje również dla odbiorców uprawnionych w związku z budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Dla każdej z działek w Rodzinnych Ogródkach Działkowych limit wynosi 250 kWh.  

W sytuacji przekroczenia ustawowych limitów obowiązywać będzie cena maksymalna wynosząca 693 zł netto za megawatogodzinę. Cena będzie stosowana automatycznie, bez konieczności składania oświadczeń.

Oszczędność energii elektrycznej się opłaca 

Ustawa przewiduje również upust w wysokości 10% kosztów energii elektrycznej w roku 2024.  Zniżka przysługuje odbiorcom, którzy między 1 października 2022 a 31 grudnia 2023 roku, zużyją nie więcej niż 90% energii w porównaniu z okresem 1 października 2021 - 31 grudnia 2022 roku.

Jak skorzystać z Rządowej Tarczy Solidarnościowej? 

Aby skorzystać z zamrożenia cen energii gospodarstwa domowe z limitem 2 000 kWh nie muszą składać żadnych wniosków. Sprzedawca energii sam dokona właściwego rozliczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Natomiast klienci, którzy chcą skorzystać z podwyższonych limitów, powinni złożyć stosowne oświadczenia, potwierdzające ich uprawnienia wraz z dołączonym kompletem wymaganych dokumentów. W przypadku rolników do Oświadczenia należy dołączyć kopię decyzji o wymierzeniu podatku rolnego za rok 2022. Odbiorcy posiadający Kartę Dużej Rodziny do dokumentów muszą dołączyć jej kopię. Z kolei odbiorca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub zamieszkujący z taką osobą składają tylko stosowne oświadczenie, nie ma obowiązku dołączenia kopii dokumentów. Sprzedawca ma jednak prawo poprosić o przedstawienie do wglądu stosownego orzeczenia o niepełnosprawności, w celu weryfikacji Oświadczenia. 

Dokumenty można złożyć osobiście w biurze obsługi klienta lub przesłać drogą pocztową. W tym przypadku wymagany jest własnoręczny podpis. Można to zrobić również elektronicznie poprzez eBOK, ePUAP lub na adres e-mail sprzedawcy. Takie pismo musi zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (certyfikatem podpisu osobistego z e-dowodu).  

Oświadczenie należy złożyć najpóźniej do 30 czerwca 2023 roku. W przypadku złożenia dokumentów drogą korespondencyjną, do zachowania ww. terminu, wystarczy nadanie dokumentów najpóźniej w dniu 30 czerwca 2023 r. w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego lub placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej.

 

Nie czekaj i złóż dokumenty już dziś!

Źródło: Telewizja Republika / ENEA

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy