Szybki rozwój Polski! Wzrost PKB to już 3 proc.

Zbigniew Kuźmiuk 30-01-2017, 08:29
Artykuł

Wprawdzie wyniki tzw. szybkiego odczytu PKB, GUS poda dopiero we wtorek, ale już teraz z dużym prawdopodobieństwem ekonomiści prognozują, że w roku 2016 wzrost ten sięgnął blisko 3% PKB i będzie niewiele niższy od tego przyjętego w budżecie państwa na ten rok, czyli 3,2% - pisze Zbigniew Kuźmiuk .

Jeszcze niedawno część z nich „wieszczyła”, że będzie on niewiele wyższy niż 2% i wręcz oskarżali nowy rząd premier Beaty Szydło, że doprowadził do załamania inwestycji publicznych (rzeczywiście spadły one w ujęciu rok do roku prawie o 50%).

 

Niestety przy tej okazji przemilczano, że to marszałkowie 15 województw z koalicji PO-PSL (tylko jeden w województwie podkarpackim jest z Prawa i Sprawiedliwości), odpowiadają za bardzo niski poziom wydatkowania środków na inwestycje w województwach, powiatach i gminach, finansowanych z większościowym udziałem środków z budżetu UE.

 

To właśnie w samorządach województw znalazło się blisko 30 mld euro z ponad 82,5 mld euro, jakie Polska ma uzyskać na inwestycje w perspektywie finansowej UE w latach 2014-2020.

 

2. Według większości ekonomistów wzrost gospodarczy w 2016 wyniósł od 2,7 do 2,8 PKB, przy czym napędzała go głównie konsumpcja (w tym wydatki z programu Rodzina 500plus i eksport, a w dół ciągnęły głównie inwestycje na skutek załamania inwestycji publicznych i stagnacji w inwestycjach prywatnych.

 

Ale tak naprawdę rok 2016 to już przeszłość i w związku z tym należy się zastanowić jak będą się kształtowały te 3 czynniki wpływające na wzrost PKB w całym roku 2017, a przede wszystkim czy nastąpi tzw. impuls inwestycyjny?

 

Wydatki konsumpcyjne będą napędzane przez kontynuację programu Rodzina 500plus (w roku 2017 wydatki ten program wyniosą 23 mld zł), eksport netto powinien także wpływać pozytywnie na wzrost (ze względu na korzystne dla eksporterów kształtowanie się kurs złotego w stosunku do euro i dolara), powinny także zostać odblokowane inwestycje.

 

Przyjęta została znowelizowana ustawa o zamówieniach publicznych (dostosowana do wymogów prawa europejskiego), muszą przyśpieszyć także wydatki inwestycyjne w ramach regionalnych programów operacyjnych kierowanych przez samorządy województw, ponieważ rok 2017 jest już 4 rokiem perspektywy finansowej na lata 2014-2020 i do jej końca zostaną zaledwie 3 lata.

 

3. Przy tej okazji należy zwrócić uwagę na ważną sprawę pozytywnego kształtowania się dochodów budżetowych, mimo tego, że jak już wspomniałem na początku wzrost PKB będzie jednak o kilka dziesiątych punktu procentowego niższy niż przyjęto w ustawie budżetowej na 2016 rok.

 

Za 11 miesięcy poprzedniego roku (nie ma jeszcze pełnych danych za cały rok 2016), dochody z podatku VAT były wyższe o 7,4% w ujęciu r/r tj. o 8,4 mld zł, dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 5% r/r tj. o ok.2,9 mld zł, z PIT były wyższe o 7,1% r/r tj. o 2,9 mld zł, z podatku CIT były wyższe o 2% r/r tj. o 0,5 mld zł, co razem z wpływami podatku bankowego (3,1 mld zł).

 

Sumarycznie w roku 2016 za 11 miesięcy dochody z 4 głównych podatków były aż o 18 mld zł wyższe niż w analogicznym okresie roku 2015.

 

A należy przypomnieć, że w ostatnich latach rządów Platformy mimo wzrostu gospodarczego wpływy z podatków z roku na rok malały (na przykład z podatku VAT) mimo tego, że w każdym roku odnotowywaliśmy wzrost gospodarczy.

 

Te wyniki budżetu przy niższym niż zaplanowano wzroście PKB w roku 2016, nakazują z jeszcze większą natarczywością zadawać pytania politykom Platformy i PSL, jak to się działo podczas ich rządów, że dochody podatkowe albo malały w kolejnych latach ich rządzenia, a jeżeli już rosły to w wymiarze symbolicznym?

 

Źródło:

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy