Szczęśliwy pracownik to najlepsza inwestycja dla firmy. Sprawdź! [wideo]

Sylwia Gawkowska 05-05-2023, 08:00
Artykuł
canva.com

Dobre samopoczucie pracownika przekłada się wprost na jego wydajność i efektywność w pracy, ma również korzystny wpływ na relację w domu. Wiele przedsiębiorstw wprowadza obecnie różnego rodzaju rozwiązania, aby stworzyć dobrą atmosferę oraz umożliwić chwilę relaksu dla swoich pracowników. Dobre relacje w firmie to mniej problemów dla pracodawców, a także doskonała wizytówka na zewnątrz.

Michał Góras wiceprezes Polskiej Fundacji Narodowej zaznacza, że dobre samopoczucie pracownika w pracy daje wiele korzyści zarówno dla samego pracownika, jak i pracodawcy. Badania psychologiczne wskazują, że osoba, która dobrze czuje się w swojej pracy, ma mniej problemów w domu i lepsze relacje z bliskimi.  

Pracodawcy zależy na tym, żeby pracownik był efektywny. Jeśli pracownik jest zadowolony, jeśli ma dobrze sprecyzowany zakres swoich zadań, ale jednocześnie też system motywujący go do dalszej pracy, to wie, w jakim kierunku podąża i w związku z tym tworzy się taka synergia działań” - dodał. 

Zdaniem Agnieszki Durlik rzecznika prasowego Krajowej Izby Gospodarczej na przestrzeni ostatnich lat nasza cywilizacja przyspieszyła, w związku z czym nasze mózgi także muszą pracować na najwyższych obrotach i szybciej się męczą. Pracownicy często tracą zdolności koncentracji, są znużeni swoją pracą, zawodem czy też wykonywaniem tych samych zadań. Pracodawcy zaczęli to zauważać, w związku z czym wprowadzają różnego typu rozwiązania w swoich firmach. 

Piotr Balcerowski wiceprezes Instytutu Staszica podkreśla, że nie ma kreatywności wśród pracowników bez dobrego samopoczucia, optymizmu i radości z pracy. Zadowolenie pracownika jest bardzo istotnym czynnikiem z punktu prawidłowego funkcjonowania firmy. 

Góras wskazuje, że pracodawca ma wiele możliwości wspierania swoich pracowników. Przede wszystkim jest to stworzenie dobrej atmosfery w firmie, jasno sprecyzowane zadania, możliwość uczestniczenia we wspólnych inicjatywach, docenianie pracowników, otwartość oraz dobre relacje w komunikacji.

Durlik tłumaczy, że we Francji bardzo popularnym rozwiązaniem, jakie wdrażają przedsiębiorstwa, jest to, że pracownik po godzinach pracy nie może zalogować się na swoją pocztę. Ma to pomóc zrelaksować się w domu, czy podczas urlopu i nie zajmować pracą w czasie wolnym. Wpływa to korzystanie na zwiększenie aktywności i ochronę stanu zdrowia psychicznego pracownika. Wielu pracodawców stara się umożliwić swoim pracownikom także możliwość relaksu w godzinach pracy poprzez tworzenie specjalnych stref do odpoczynku czy nawet sali do gry. 

Są takie miejsca pracy, w których odejście od niej na kilkanaście minut i relaks jest dla zdrowia psychicznego bardzo potrzebny. Wydaje się, że pracodawcy postrzegają to coraz częściej” – powiedziała. 

Balcerowski zwraca uwagę, że pracodawcy, by wspierać dobre samopoczucie osób u siebie zatrudnionych inwestują w ich szkolenia. Ważnym elementem jest również tworzenie departamentów compliance w firmie odpowiedzialnych za interwencje związane z niewłaściwym zachowaniem pracowników oraz wsparciem psychologicznym. Kolejnym czynnikiem jest przyjazna organizacja biura, uwzględniająca potrzeby pracowników. 

Jest to transakcja wiązana. Pracownik mający poczucie, że pracodawca wychodzi naprzeciw jego potrzebom związanym z czasem pracy, z kulturą pracy, wysłuchaniem jego potrzeb, zwiększa to jego satysfakcję, co najczęściej powoduje większą wydajność, większe zaangażowanie, i większe zadowolenie. Są to elementy z punktu widzenia interesu pracodawcy kluczowe” – mówił. 

Durlik zauważa, że pracodawca, który dba o swoich pracowników i gwarantuje przyjemne miejsce pracy, ma mniej problemów związanych z częstymi rotacjami osób zatrudnionych, mniej pracowników jest nieobecnych z powodu długotrwałych zwolnień, są to też mniejsze koszty związane z doszkalaniem nowych osób. 

Przede wszystkim należy o tym pamiętać, że każdy pracownik jest wizytówką firmy. To właśnie jego dobre samopoczucie, jego dobre opinie o miejscu pracy, jego dobre opinie o swoich przełożonych i o zadaniach, które wykonuje w miejscu pracy, są też takim motorem napędzającym firmę” – powiedział Góras. 

Więcej w materiale wideo. Polecamy!

Źródło: Telewizja Republika

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy