Rząd zaczyna pracę nad Krajowym Programem Żeglugowym

Portal TV Republika 03-10-2023, 17:30
Artykuł
Screenshot twitter.com
twitter.com

Rada Ministrów ma zająć się projektem uchwały w sprawie ustanowienia programu „Krajowy Program Żeglugowy do roku 2030" - wynika z wtorkowego porządku obrad rządu, opublikowanego na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zgodnie z zamieszczonym harmonogramem ministrowie mają się zająć projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu rozwoju pod nazwą "Krajowy Program Żeglugowy do roku 2030". Wnioskodawcą jest Minister Infrastruktury.

Z informacji o projekcie uchwały zamieszczonej w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wynika, że Krajowy Program Żeglugowy do 2030 r. "jest dokumentem obejmującym planowanie, działania i inwestycje w zakresie transportu wodnego śródlądowego w perspektywie do 2030 r.".

"W działaniach realizujących cel KPŻ2030 wskazana została m.in. lista projektów inwestycyjnych na drogach wodnych oraz działania o charakterze sektorowym – działania strategiczno-regulacyjne wspierające rozwój sektora transportu wodnego śródlądowego" - napisano.

Autorzy projektu uchwały wskazali, że sektor transportu wodnego śródlądowego nie posiada dedykowanego dokumentu planistycznego – programu wieloletniego czy też programu rozwoju, na wzór dokumentów planistycznych dla transportu kolejowego i drogowego. Jak dodano, poza obszarami rozwoju sektora wodnego wskazanymi w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r. nie istnieje dokument spełniający wymogi tematycznego warunku podstawowego dla sektora transport, w obszarze żeglugi śródlądowej.

"Przyjęcie projektu uchwały Rady Ministrów pozwoli więc nie tylko na kompleksowe planowanie rozwoju transportu wodnego śródlądowego do 2030 r., spełniając ww. warunek tematyczny, ale także wypełni lukę w obszarze polityki rozwoju dot. żeglugi śródlądowej – realizując działania o charakterze operacyjno-wdrożeniowym dla realizacji celów określonych w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju z perspektywą do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) oraz Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r." - napisano.

Projektowana uchwała zakłada m.in. poprawę parametrów nawigacyjnych na śródlądowych drogach wodnych; wsparcie rozwoju rynku w sektorze transportu wodnego śródlądowego; rozwój partnerstwa na rzecz gospodarczego wykorzystania dróg wodnych.

"Realizacja działań ujętych w Programie pozwoli na zrealizowanie celu, jakim jest przywrócenie warunków dla niezawodnego i efektywnego transportu wodnego śródlądowego na śródlądowych drogach wodnych w Polsce" - wskazano.

Źródło: PAP, Twitter

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy