Rząd przeznacza środki na aktywizację seniorów. Zakończył się nabór wniosków do programu „Aktywni plus”

Artykuł
Program „Aktywni plus” ma na celu aktywizację osób starszych (zdj. ilustracyjne)
Fot. PAP/Marcin Bielecki

W tym roku 40 mln zł zostało przeznaczone na dofinansowanie działań aktywizujących seniorów w ramach programu „Aktywni plus”, całość środków w programie na lata 2021-2025 to 200 mln zł — przypomniał wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Wiceminister rodziny i polityki społecznej w niedzielę w TVP Info pytany był o program „Aktywni plus”.

- Program działa, nabór wniosków się zakończył. On zastąpił rządowy program Aktywność Społeczna Osób Starszych (ASOS), który był do 2020 r. W tym roku w programie mamy dofinansowanie na poziomie 40 mln zł. To jest program wieloletni, przewidziany na kolejne lata. Łącznie do 2025 r. planujemy 200 mln zł przeznaczyć właśnie na aktywność osób starszych zarówno fizyczną, intelektualną, jak i społeczną — odpowiedział Szwed.

Dofinansowanie w czterech obszarach

Przypomniał też, że program skierowany jest do organizacji pozarządowych. „W tegorocznej edycji zainteresowanie było jak w poprzednich latach. Wpłynęło ponad 1650 wniosków, 292 oferty zostały pozytywnie rozstrzygnięte” - poinformował.

Dofinansowanie przyznawane było w czterech priorytetowych obszarach: aktywność społeczna, partycypacja społeczna, włączenie cyfrowe oraz przygotowanie do starości.

- Największą popularnością cieszyły się pierwszy priorytet — ponad 1000 ofert dotyczyło aktywności, czyli różnych form wspierania aktywności osób starszych. W mniejszym zakresie, ale też ważne komponenty to partycypacja społeczna, czyli większy udział w podejmowanych decyzjach choćby w samorządach, czy poprzez różne działania seniorów — mówił Szwed.

- Kolejny priorytet dotyczył wyłączenia cyfrowego. Bardzo ważny, w okresie pandemii, gdy wiele osób nie wychodziło z domów, wiele osób starszych musiało korzystać z takich form kontaktu, czy podejmowania decyzji. Czwarty priorytet to przygotowanie do starości, czyli skierowany do międzypokoleniowych działań, żeby młodsi starszych wspierali oraz bezpieczeństwo seniorów — wskazał.

Wiceminister zaznaczył, że ofert było bardzo dużo, bardzo ciekawych.

Program ma zaktywizować seniorów

Program „Aktywni plus” realizowany będzie w latach 2021-2025. Ma zwiększyć udział osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, wspierać niesamodzielne osoby starsze i ich otoczenie w miejscu zamieszkania, a także rozwijać wolontariat osób starszych i zwiększyć ich zaangażowanie na rynku pracy. Program ma też wspierać seniorów w posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami, wzmacniać trwałe relacje międzypokoleniowe, kształtować pozytywny wizerunek osób starszych oraz zwiększyć bezpieczeństwo seniorów.

W ramach programu organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty mogły ubiegać się o dofinansowanie projektów kwotą od 25 tys. do 250 tys. zł. Oferty można było składać od 4 marca 2021 r. do 26 marca 2021 r. Wymagany był wkład własny (wkład pieniężny oraz wkład osobowy) wynoszący co najmniej 10 proc. wartości dotacji.

Wiceminister Szwed przypomniał, że jest też program „Senior plus” skierowany do samorządów na tworzenie zarówno dziennych domów seniora czy klubów seniora.

Źródło: PAP

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy