Rząd planuje wesprzeć właścicieli dyskotek oraz klubów

Artykuł
Nowelizacja rozporządzenia RM zakłada wsparcie dla właścicieli dyskotek
Fot. Pixabay/Cifer88

Do końca roku ma zostać opublikowane rozporządzenie zakładające wsparcie dla przedsiębiorców prowadzących dyskoteki, oraz kluby i inne miejsca, w których można tańczyć — wynika z opisu projektu rozporządzenia zamieszczonego w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Chodzi o nowelizację rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii Covid-19. Wsparcie ma być oferowane w trzech podstawowych formach.

Pierwsza będzie polegała na dodatkowym, jednym świadczeniu postojowym. Druga forma to zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za okres od 1 do 31 grudnia 2021 r. Trzeci rodzaj wsparcia ma polegać na udzieleniu jednej dodatkowej dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Źródło: dziennik.pl

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy