Regulacja usług medialnych według unijnych zasad. Rząd przyjął zmiany

Artykuł
Przepisy mają zostać dostosowane do dyrektywy Unii Europejskiej
Fot. pixabay/Victoria_Borodinova

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii, przedłożony przez ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu.

Chodzi m.in. o wprowadzenie nowych regulacji dla dostawców platform udostępniających wideo oraz modyfikację przepisów dotyczących ochrony konsumentów, w tym szczególnie małoletnich.

Przepisy mają zostać dostosowane do dyrektywy Unii Europejskiej.

Wprowadzono przepisy dot. prowadzenia działalności związanej z dostarczeniem platform udostępniania wideo. Chodzi o zapewnienie odbiorcom podstawowych informacji dotyczących dostawców platform.

Nowelizacja zakazuje umieszczania treści nawołujących do przemocy oraz popełnienia określonych w ustawie przestępstw, zagrażających prawidłowemu rozwojowi małoletnich - bez stosowania odpowiednich zabezpieczeń technicznych.

Przepisy obejmują również obowiązek stworzenia mechanizmu składania skarg, tak aby odbiorcy treści na platformie mieli zapewniony łatwy sposób sygnalizowania dostawcom platform o naruszeniach przepisów w treściach umieszczanych na platformie.

Zmodyfikowane zostały tez zasady dotyczące umieszczania reklam w usługach medialnych. Dokonano podziału doby na trzy przedziały czasowe. 

Od 6:00 do 18:00 20 procent czasu może być przeznaczona na reklamę, przy czym nie może to jednak przekroczyć 144 minut. Od godziny 18.00 do 24.00 - 20 procent może być przeznaczone na reklamę, nie może to być jednak więcej niż 72 minuty.

Wprowadzono możliwość przerywania reklamami filmów dla dzieci, dłuższych niż 60 minut. Dodano również zakaz nadawania reklam o papierosach elektronicznych.

Źródło: polskieradio24, prawo

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy