Prezes Poczty Polskiej: chcemy być liderem na rynku cyfrowym

Materiał Sponsorowany 18-09-2020, 14:51
Poczta Polska chce być liderem na rynku cyfrowym.
Pixabay

Podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu nie mogło zabraknąć Telewizji Republika. W specjalnym wydaniu programu „Biznes Polska”, prosto z Karpacza, gościem był prezes Poczty Polskiej Tomasz Zdzikot. Wskazywał na wyzwania, jakie stoją przed firmą w dobie pandemii. Wiele uwagi poświęcił także kwestii cyberbezpieczeństwa w kontekście działalności spółki.

Tegoroczne Forum Ekonomiczne z uwagi na pandemię koronawirusa odbyło się w Karpaczu, a nie jak dotąd w Krynicy. W dniach 8-10 września przedstawiciele polskiego rządu, parlamentu oraz biznesu rozmawiali o przyszłości Europy Środkowo-Wschodniej w nowej rzeczywistości w dobie pandemii.

Jak wskazywał Tomasz Zdzikot w rozmowie z Krystianem Kaźmierczakiem Poczta Polska poza standardowymi działaniami angażuje się także w upamiętnianie polskiej historii.

– Wszyscy lub mam nadzieję, że prawie wszyscy znają historię złamania kodu enigmy. To rzeczywiście chwalebne — nasz Polski sukces, naszych matematyków, naszych oficerów (…) Wcześniej w 1920 roku nasze zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej to właśnie pokłosie działań naszych kryptologów.

Pamięć o bohaterach

– W tym roku jako Poczta Polska jednego z nich uhonorowaliśmy dedykowanym znaczkiem.

Mowa o Janie Kowalewskim, dyplomowanym podpułkowniku piechoty Wojska Polskiego, matematyku, lingwiście i kryptologu, który złamał sowieckie szyfry w czasie wojny z bolszewikami.

- To człowiek wybitny. (…) Dzięki temu polskie wojska i marszałek Józef Piłsudski mogli w sposób jeszcze bardziej kompetentny, wynikający z oceny sytuacji i zdolności przeciwnika, mogli podejmować kluczowe decyzje. Warto o tym wiedzieć, warto pamiętać o bohaterach – podkreślił Zdzikot.

Cyberbezpieczeństwo

Tomasz Zdzikot mówił również o znaczeniu działań zwiększających poziom cyberbezpieczeństwa. To niezwykle ważne także z punktu widzenia działalności takiej firmy jak Poczta Polska. W tym kontekście prezes nawiązał do projektu nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa z 2018 roku.

– Wejście w życie pierwszej ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, było niezwykle ważnym wydarzeniem. Dzisiaj po dwóch latach jej obowiązywania jest dobry czas na dokonanie ewaluacji – ocenił.

– Dzisiaj polski system opiera się z jednej strony na MON, ABW i na Ministerstwie Cyfryzacji wraz z podległym mu NASK-iem, czyli państwowym instytutem badawczym – wskazywał.

Ważne są także „mechanizmy koordynujące, czyli kolegium ds. cyberbezpieczeństwa i pełnomocnik rządu” – podkreślił.

– To jest struktura, która ma dbać, by najważniejsze incydenty, które zdarzają się w naszych sieciach i systemach, były obsługiwane – zauważył.

Nowe zapisy mają usprawnić działanie wszystkich mechanizmów związanych z cyberbezpieczeństwem.

– Nowelizacja (…) wymusza powstanie kolejnych CERT-ów, czyli zespołów reagowania na incydenty w nowych sektorach, chociażby w sektorze telekomunikacyjnym – mówił Zdzikot.

– Instytucjonalizuje także tworzenie zespołów i struktur odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo tzw. SoK-ów w branżach odpowiedzialnych za usługi kluczowe – dodał.

– Wdrażanie rozwiązań związanych z cyberbezpieczeństwem to zadanie każdej struktury i każdego urzędu, który świadczy usługi cyfrowe – podkreślił.

Tomasz Zdzikot zwrócił szczególną uwagę na to, że poziom cyberbezpieczeństwa zależy od wszystkich użytkowników poruszających się w tym obszarze.

– Żadna ustawa nie jest w stanie zadbać, by świadomość użytkowników pozwalała na wyeliminowanie zagrożeń, które często nie mają charakteru technicznego – zauważył prezes Poczty Polskiej.

– Ustawa tworzy ramy i struktury odpowiedzialne za działania na najbardziej newralgicznym poziomie. Chodzi o (…) systemy wojskowe, systemy administracji rządowej czy wreszcie o przedsiębiorców, zawiadujących najistotniejszymi działami polskiej gospodarki, czy infrastrukturą krytyczną. Do takich firm należy też Poczta Polska – wskazywał rozmówca TV Republika.

Komunikacyjny krwiobieg

Tomasz Zdzikot podkreślił, że firma, którą kieruje, jest istotną częścią polskiej gospodarki, realizującą swoje cele na różnych polach.

– Poczta Polska to taki komunikacyjny krwiobieg państwa polskiego. Jesteśmy pod wieloma względami największą firmą – zauważył Zdzikot.

Zatrudniamy blisko 80 tys. pracowników. To sieć przeszło 7,5 tysiąca urzędów filii czy agencji pocztowych. Wykorzystujemy rozległe narzędzia cyfrowe, by świadczyć usługi dla naszych klientów. W trakcie trwania epidemii wprowadziliśmy możliwość otrzymywania listu poleconego na zadeklarowany przez klienta adres elektroniczny, który zakładamy i o bezpieczeństwo, którego dbamy – wskazywał.

Narodowy operator cyfrowy

W najbliższym czasie Poczta Polska będzie mogła realizować nowe zadania. Możliwe, że stanie się to w połowie przyszłego roku.

– W parlamencie trwają prace nad projektem ustawy (…) o doręczeniach elektronicznych. Ten projekt jest kluczowy dla całej polskiej administracji cyfrowej – stwierdził Zdzikot.

Legislacja ta stanowi, że „Poczta Polska będzie separatorem wyznaczonym do świadczenia usług korespondencji w świecie rzeczywistym (…), ale będzie także narodowym operatorem cyfrowym, a więc będziemy świadczyć usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego” mówił Zdzikot.

– To dużo więcej niż e-mail. To jest usługa, która ma spełniać wszystkie wymagania związane z przepisami i prawodawstwem europejskim, chociażby rozporządzeniem eIDAS. Mamy gwarantować pełną poufność, integralność, identyfikację odbiorcy i nadawcy oraz znakowanie czasu. Musimy zagwarantować pełne bezpieczeństwo procesu, przesyłek i korespondencji, które będą miały status listu poleconego. To niezwykle ważne zadanie – podkreślił.

Lider na rynku cyfrowym

Pandemia koronawirusa spowodowała, że wiele podmiotów musi dostosować się do potrzeb, jakie niesie za sobą technologia. 

– Chcemy być liderem cyfrowego rynku. Pandemia pokazała, że wszystko to, co cyfrowe, bezdotykowe, zdalne stało się niezwykle ważne. Rynek cyfrowy rośnie i wokół e-commerce musimy budować naszą nową strategię i ofertę, którą teraz konstruujemy, patrząc na doświadczenia z czasu epidemii.

Logistyka i ekologia

Poczta Polska, choć kojarzy się głównie z dostarczaniem listów, realizuje wiele innych zadań logistycznych.

– Mamy także usługi związane z przesyłką paletową, z przesyłkami gabarytowymi – mówił Zdzikot.

– Rozstrzygnęliśmy postępowanie, w ramach którego wymienimy przeszło 100 samochodów dostawczych. Posiadamy jedną z największych flot samochodowych w Polsce – dodał.

Poczta Polska przywiązuje także dużą wagę do rozwiązań ekologicznych.

– Jesteśmy dysponentem jednej największych flot dostawczych samochodów elektrycznych Chcemy być przedsiębiorstwem, które dba o środowisko, w którym wszyscy żyjemy.

Źródło: TV Republika

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy