Polski episkopat znosi dyspensę od uczestnictwa w mszach. Zakończyło się Zebranie Plenarne KEP w Kalwarii Zebrzydowskiej

Artykuł
Przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki
Fot flickr.com/EpiskopatNews

Beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej, dokument dotyczący formacji kapłańskiej, duszpasterstwo w Kościele po pandemii, wizyta „ad limina Apostolorum” - to główne tematy dwudniowego 389. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które zakończyło się w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Przewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki, odnosząc się do planowanej w październiku wizyty „ad limina Apostolorum” polskich biskupów, zdementował pogłoski, jakoby Ojciec Święty miał wezwać polskich biskupów na spotkanie w nadzwyczajnym trybie. Gądecki przypomniał, że wizyty ad limina odbywają się co pięć lat.

Wizyta ad limina to odnowienie więzi z Ojcem Świętym

Jak mówił arcybiskup Gądecki, wizyta ad limina jest czasem odnowienia więzi z Ojcem Świętym, wspólnej modlitwy, wymiany myśli, rozeznawania oraz określenia priorytetów życia i misji Kościoła w Polsce na najbliższe lata.

- Proceder zaznajomienia się z instytucjami Stolicy Apostolskiej młodych księży i biskupów, którzy dopiero ruszyli swoją pracę i którzy jeszcze w tym roku nie mogą mieć swojego kursu przygotowawczego przeznaczonego tylko właśnie dla młodych biskupów. Na pewno dla tych, którzy idą pierwszy raz, to jest niezwykle ciekawe doświadczenie, nawet w sensie poznawczym, nie mówiąc już o sensie głębszym, wiary — mówił.

Duszpasterstwo po pandemii

Biskupi obradowali także nad wyzwaniami, jakie przed duszpasterstwem stawia pandemia oraz czas po niej. Nowowybrany na zebraniu przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa biskup Andrzej Czaja podkreślił, że należy przyjąć założenie, że nie ma powrotu do tego, co było przed pandemią i ważne jest, by trudne wyzwanie pandemii odczytać jako pewną szansę także duszpasterską i oprzeć ją na budowaniu osobistej więzi z Chrystusem.

- Chodzi o to, żeby budzić i rozwijać wiarę żywą, podmiotową, żeby wiązać ją z Jezusem. To tak często powtarzają ostatni papieże, poczynając od Jana Pawła II, że chrześcijaństwo jest spotkaniem z osobą — mówił bp Czaja.

Koniec z dyspensami od uczestnictwa w mszy

Biskupi podjęli decyzję o zniesieniu dyspens od uczestnictwa we Mszy świętej niedzielnej oraz w święta nakazane. Dyspensy te zostaną zniesione od 20 czerwca br., jednocześnie we wszystkich diecezjach.

Ponadto biskupi przyjęli zatwierdzenie przez Kongregację ds. Duchowieństwa, we współpracy z Kongregacją Edukacji Katolickiej, nowych zasad formacji kapłańskiej w Polsce przedstawionych w dokumencie „Droga formacji prezbiterów w Polsce. Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia”. Wejdą one w życie 1 października 2021 roku.

Zmiany personalne

Biskupi dokonali wyborów do gremiów Episkopatu oraz do instytucji kościelnych podległych Konferencji Episkopatu Polski. Arcybiskup Tadeusz Wojda i biskup Andrzej Czaja dołączyli do grona członków Rady Stałej KEP.

Na funkcję przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa KEP powołano biskupa Andrzeja Czaję, a przewodniczącym Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów został biskup Piotr Greger.

Wczoraj wieczorem w krakowskiej Bazylice Najświętszego Serca Jezusa biskupi w łączności z parafiami w Polsce ponowili Akt poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

Źródło: polskieradio24.pl

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy