Polska polityka społeczna działa coraz sprawniej. Polska w gronie państw z najmniejszym ubóstwem dzieci

Portal TV Republika 07-12-2023, 21:00
Artykuł
Canva.com

W krajach UE i OECD 1 na 5 dzieci żyje w ubóstwie - wynika z opublikowanego w środę raportu Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF). W Polsce w ubóstwie żyje 14 proc. dzieci. Porównując lata 2012-2014 do lat 2019-21, w Polsce odnotowano największy spadek ubóstwa wśród dzieci spośród 39 badanych państw.

Raport UNICEF "Ubóstwo dzieci pośród bogactwa" stwierdza, że spośród państw UE i OECD Polska i Słowenia najlepiej radzą sobie z wysiłkami na rzecz zwalczania ubóstwa dzieci. Za nimi plasują się Łotwa i Korea Południowa. Z tym problemem wyraźnie gorzej radzą sobie niektóre z najbogatszych państw świata, np. Wielka Brytania, USA i Szwajcaria.

Biorąc pod uwagę średnią z lat 2019-21 Polska znalazła się na ósmym miejscu państw o najniższym odsetku ubóstwa wśród dzieci. Na czele rankingu uplasowały się Dania, Słowenia i Finlandia.

Z raportu wynika, że warunki życia dzieci można poprawić niezależnie od zamożności kraju. Na przykład Polska, Słowenia, Łotwa i Litwa, które nie należą do najbogatszych krajów OECD i UE – osiągnęły znaczną redukcję ubóstwa dzieci, o 38 proc. w Polsce i o 31 proc. w pozostałych krajach. Dane porównywały uśrednione statystyki z lat 2012-2014 i 2019-2021.

Największy wzrost liczby dzieci żyjących w gospodarstwach domowych doświadczających trudności finansowych odnotowano w Wielkiej Brytanii (wzrost o 20 proc.) oraz Francji, Islandii, Norwegii i Szwajcarii (wzrost o ok. 10 proc.).

Raport podaje aktualne dane dotyczące skali ubóstwa dzieci w krajach OECD i UE, a także analizuje politykę rządów państw w zakresie finansowego wspierania rodzin z dziećmi. Z badania wynika, że pomimo ogólnego spadku ubóstwa o prawie 8 proc. pod koniec 2021 r. w 39 krajach żyło ponad 69 milinów dzieci, na które przypadało mniej niż 60 proc. średniego dochodu w tych państwach.

„Wpływ ubóstwa na dzieci jest zarówno trwały, jak i szkodliwy” – powiedział Bo Viktor Nylund, dyrektor UNICEF Innocenti – Globalnego Biura Badań i Prognoz. „Dla większości dzieci oznacza to, że dorastają bez wystarczającej ilości pożywnego jedzenia, ubrań, przyborów szkolnych ani ciepłego miejsca, które można nazwać domem. To uniemożliwia realizację ich praw i może prowadzić do złego stanu zdrowia - fizycznego i psychicznego” - podkreślił.

Konsekwencje ubóstwa mogą trwać przez całe życie. Dzieci doświadczające ubóstwa mają mniejsze szanse na ukończenie szkoły i zdobycie dobrze płatnej pracy. Z raportu wynika, że w niektórych krajach osoba urodzona na obszarze ubogim będzie żyła od ośmiu do dziewięciu lat krócej niż osoba urodzona na obszarze zamożnym.

W badaniu podkreślono także ogromne nierówności w zakresie zagrożenia ubóstwem. W przypadku dzieci żyjących w rodzinach niepełnych ryzyko ubóstwa jest ponad trzy razy większe niż w przypadku innych dzieci. Dzieci niepełnosprawne i pochodzące z mniejszości etnicznych i rasowych również są narażone na wyższe niż przeciętne ryzyko.

 Aby wyeliminować ubóstwo dzieci, twórcy raportu wzywają rządy do pilnego poszerzenia ochrony socjalnej dzieci, w tym świadczeń na dzieci i rodziny, zapewnienie wszystkim dzieciom dostępu do wysokiej jakości opieki i edukacji, które są niezbędne dla ich dobrostanu, a także tworzenie możliwości zatrudnienia z odpowiednią płacą oraz tworzenie polityki przyjaznej rodzinie.

„Świadczenia pieniężne mają natychmiastowy wpływ na zmniejszenie ubóstwa. Decydenci mogą wspierać gospodarstwa domowe, ustalając priorytety i zwiększając wydatki na świadczenia na dzieci i rodziny” – dodał Nylund. „Wiele można się nauczyć z sukcesów różnych krajów. Sposób, w jaki wykorzystamy tę wiedzę, zadecyduje o tym, jak skutecznie możemy zapewnić dobro dzieciom dzisiaj i w przyszłości” - zaznaczył przedstawiciel UNICEF-u.

Źródło: PAP, Portal X (d. Twitter)

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy