Pawełczyk-Woicka w „Gazecie Polskiej Codziennie”: mamy do czynienia z buntem sędziów

Artykuł
Twitter/@KancelariaSejmu

Sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka, nowa przewodnicząca KRS udzieliła wywiadu „Gazecie Polskiej Codziennie”. - To, z czym mamy teraz do czynienia, to jest bunt sędziów, grupy naprawdę nielicznej, i szantaż, który stosują wobec władzy ustawodawczej. Absolutnie niedopuszczalne – stwierdziła szefowa KRS.

Na początku czerwca w Izbie Karnej Sądu Najwyższego przyjęto uchwałę, w której podważono mandat KRS jako instytucji konstytucyjnej. - Jest ona bardzo niebezpieczna. Wedle tej uchwały sędzią podlegającym wyłączeniu z mocy prawa jest sędzia Sądu Najwyższego. Sędzia Sądu Najwyższego powołany w procedurze obowiązującej od 2018 r. wedle tej uchwały został pozbawiony prawa orzekania – powiedziała sędzia Pawełczyk-Woicka w wywiadzie opublikowanym w weekendowym wydaniu „Gazety Polskiej Codziennie”.

- Co do sędziów sądów powszechnych uchwała przewiduje nieznany ustawie tryb wyłączania na żądanie innego członka składu. Dzieli sędziów na starych i nowych. Tych, którzy mogą weryfikować, i tych, którzy tego czynić nie mogą. Proszę sobie wyobrazić, że można weryfikować status sędziego np. na wniosek innego członka składu. Jest to kuriozalna wykładnia ustawy niezgodna z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego i contra legem - oceniła Pawełczyk-Woicka.

- Sędziowie, którzy w sposób jawny łamią konstytucję i ustawy, powinni ponosić odpowiedzialność dyscyplinarną. To, z czym mamy teraz do czynienia, to jest bunt sędziów, grupy naprawdę nielicznej, i szantaż, który stosują wobec władzy ustawodawczej. Absolutnie niedopuszczalne – podsumowała w „Codziennej” nowa szefowa KRS.

 

Źródło: Gazeta Polska Codziennie

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy