PFN: Film "Walka o głos’’ na festiwalu w Watykanie

Artykuł
Międzynarodowy Festiwal Filmów Katolickich Mirabile Dictu
mirabiledictu-icff.com

Wyprodukowany przez Polską Fundację Narodową i Fundację Skrzydła Chwały film pt. „Walka o głos’’ - (,,Fight to Vote’’) w reżyserii R. Pustaka walczy o ,,katolickiego Oskara’’ - główną nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Katolickich Mirabile Dictu.

 

,,Fight to Vote’’ to telewizyjny film dokumentalny opowiadający fascynującą historię walki polskich kobiet o uzyskanie praw wyborczych. Walki rozumianej nie tylko jako działania niepodległościowe, ale także – a może przede wszystkim – pionierskie działania społeczne, edukacyjne i legislacyjne. Autorzy filmu opowiadają tę historię poprzez pryzmat losów niezwykłych kobiet, takich jak Emilia Plater, Helena Modrzejewska czy Maria
Rodziewiczówna, a także tych mniej znanych jak Henryka Pustowójtówna, Eugenia Kierbedź czy Paulina Kuczalska - Reinschmit.

Atutem filmu są unikatowe materiały archiwalne, które w połączeniu ze zdjęciami realizowanymi m.in. w USA, Francji i Włoszech oraz nowoczesną grafiką i animacjami stanowią o oryginalności wizualnej
tej produkcji.

- Funkcjonujemy w kulturze ikonograficznej. To właśnie dzieła stanowiące kompozycję obrazu i dźwięku stanowią współcześnie podstawowe komunikaty dedykowane do szerokich gremiów odbiorców. Celem Polskiej Fundacji Narodowej i Fundacji Skrzydła Chwały było wyprodukowanie dzieła filmowego, który przybliży zachodnioeuropejskiemu audytorium drogę polskich kobiet do prawnej i politycznej podmiotowości w czasach, w których było to ewenementem na skalę światową. De facto warto przypomnieć także polskim odbiorcom produkcji o roli Polek w procesie odzyskania niepodległości oraz uzyskiwaniu praw wyborczych przez kobiety w Polsce w okresie, gdy w wielu krajach Europy Zachodniej były tychże praw pozbawione - powiedział dr Marcin Zarzecki, prezes Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej.

Organizowany w Rzymie pod Patronatem Papieskiej Rady ds. Kultury Międzynarodowy Festiwal Filmów Katolickich Mirabile Dictu to najbardziej prestiżowy katolicki festiwal filmowy na świecie. Jak piszą organizatorzy, jego celem ,,jest promocja pozytywnych wzorców oraz uniwersalnych wartości moralnych’’, a sam festiwal jest otwarty na filmy realizowane przez twórców z całego świata, w tym twórców innych wyznań.

Michał Góras Wiceprezes Polskiej Fundacji Narodowej powiedział: - Film „Walka o głos” to przykład kolejnego zaangażowania Polskiej Fundacji Narodowej w zakresie produkcji filmowej. W szerokim dyskursie dotyczących roli kobiet w życiu publicznym chcemy przypomnieć piękne karty z historii Polski oraz poprzez przykłady konkretnych kobiet. Film podkreśla walkę, jaką polskie kobiety stoczyły 100 lat temu oraz historycznego procesu odradzania się niepodległości. Mamy nadzieję, że polskie doświadczenie pokazane w ciekawy i inspirujący sposób spotkają się z przychylnością widzów i Jury Festiwalu.

- Nikt, kto nie rozumie Kobiety, Jej powołania i misji, jaką wypełniają Kobiety w życiu Narodów i Świata nie zrozumie tego filmu, życzę każdemu z nas otwartości na to, co przekazuje ten bardzo mocny obraz — dodał Cezary Andrzej Jurkiewicz z zarządu PFN.

Tegoroczna, 10 edycja festiwalu będzie odbywała się w dniach 23-26 listopada br. Ze względu na ograniczenia związane z pandemią festiwal będzie miał formułę hybrydową.

Międzynarodowe jury przyzna nagrodę główną -Il Pesce d’Argento (Srebrna Ryba) – w każdej z czterech kategorii: najlepszy film krótkometrażowy, najlepszy film dokumentalny, najlepszy film oraz najlepszy reżyser. Pełna lista zwycięzców zostanie ogłoszona 26 listopada.

Źródło: materiały prasowe

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy