Orlen importuje biometan. Jest pionierem w tym zakresie

Artykuł
Flickr.com

PKN Orlen zainaugurował program działań pilotażowych, których celem jest import certyfikowanego biometanu. Odnawialny odpowiednik gazu ziemnego będzie wykorzystywany w procesie transformacji energetycznej.

Orlen został pierwszym w Polsce importerem biometanu, który charakteryzuje się podobnymi parametrami jakościowymi do gazu ziemnego, ale wyprodukowany jest z odpadów organicznych. Tym samym jego zużycie ogranicza wykorzystywanie innych paliw kopalnych. Biometan może służyć jako paliwo do produkcji m.in. biowodoru i być wykorzystywany w transporcie.

– Kładziemy mocny nacisk na nowe, perspektywiczne obszary i konsekwentnie budujemy efektywny system odnawialnych źródeł energii. Zgodnie ze strategią, będzie on oparty m.in. na rozwoju branży biometanu. Dostrzegamy jego duży potencjał i w pełni chcemy go wykorzystać, dlatego zaimportowaliśmy certyfikowany biometan w ramach działań pilotażowych i konsekwentnie prowadzimy inwestycje, które w niedalekiej przyszłości umożliwią nam także jego produkcję. Podejmowane działania są elementem transformacji energetycznej i wpisują się w realizację naszych celów przechodzenia na paliwa nisko- i zeroemisyjne – powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek

Zaimportowany biometan został kupiony od spółki RWE Supply & Trading.

Kompetencje w obszarze biometanu w Grupie Orlen rozwijane są poprzez spółkę Orlen Południe, która nabyła już trzy biogazownie rolnicze. Z substratów rolniczych, odpadowych i pozostałości z przetwórstwa będzie produkowany w nich biometan, wykorzystywany w przemyśle i energetyce. Jednocześnie Orlen Południe podjął współpracę z PGNiG, składając wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o utworzenie spółki celowej, która zainwestuje w rozwój sieci nowoczesnych biometanowni.

Grupa PKN Orlen jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych od 1999 roku, a jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2020 r. sięgnęły 86,2 mld zł.

Źródło: dorzeczy.pl

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy