Opowieść o mieście, które żyło w rytmie tanga

Artykuł

„Czy przedwojenna Warszawa była wielka i piękna, czy biedna i smutna? Czy można porównywać ją z innymi metropoliami ówczesnej Europy?” - zastanawia się Maria Barbasiewicz.

Warszawa przed rokiem 1939 miała niepowtarzalny klimat. Zagraniczni goście nazywali ją wówczas „Paryżem Północy”. Miasto zachwycało architekturą, tętniło życiem, imponowało dynamiką rozwoju, było też pełne kontrastów. Tu mieszkali , pracowali i tworzyli obok siebie przedstawiciele różnych wyznań. Elity mijały się z biedotą, elegancja i bogactwo wyróżniały się na tle brzydoty, jednak w powszechnej pamięci zachowały się obrazy najwyższego gmachu Prudential, piękna zabudowa Alei Ujazdowskich, legendarna Adria, czy gwarny Karcelak.

„Warszawa .Perła Północy” to tytuł albumu Marii Barbasiewicz, który w czerwcu ukazał się nakładem PWN. Autorka niedawno była gościem naszej stacji.

 

Konkurs

Dla widzów mamy dwa egzemplarze tego wyjątkowego wydawnictwa. Wystarczy polubić nasz profil na Facebooku, a na adres mailowy [email protected] przysłać odpowiedź na pytanie:

Ile dzielnic liczy obecnie Warszawa?

Zapraszamy do udziału w konkursie.

 

Regulamin konkursu

 

Warunki ogólne:

1. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.telewizjarepublika.pl i ogłoszony na profilu Telewizji Republika na portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/RepublikaTV.

2. Konkurs trwa 28 czerwca 2014 r. do godz. 18.00.

3. Organizator informuje, że Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 28 czerwca 2014 r. po godzinie 18.00 poprzez komunikat na stronie internetowej www.telewizjarepublika.pl i w mediach społecznościowych. Zwycięzcy otrzymają powiadomienie e-mailem.

5. Organizatorem konkursu jest redakcja Telewizja Niezależna S. A.

6. Za obsługę Konkursu w zakresie nadzorowania przebiegu konkursu, przyjmowania zgłoszeń, weryfikację przesłanych kolaży i głosów, zaprezentowanie zwycięzców, przekazanie nagród odpowiada Telewizja Niezależna S. A.

 

Udział w konkursie:

1. Udział w Konkursie oznacza akceptację wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie organizatora oraz na stronie.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, które są fanami profilu Telewizji Republika na Facebooku https://www.facebook.com/RepublikaTV.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Telewizji Niezależnej S. A.

 

Zasady konkursu:

1.Zadanie konkursowe polega na udzieleniu prawidłowiej odpowiedzi na pytanie: „Ile dzielnic liczy obecnie Warszawa?” i przesłaniu jej mailem na adres [email protected] z podaniem swojego imienia nazwiska i nazwy, pod którą występuje się na portalu Facebook.com. do dnia 28 czerwca 2014 roku do godziny 18.00.

 

Zasady wyłonienia zwycięzcy i nagrody:

1. Zwycięzcy zostaną wyłonieni spośród Uczestników Konkursu, którzy udzielą prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe w drodze losowania.

2. Po upływie terminu zgłaszania odpowiedzi konkursowych powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa dokona w drodze losowania wyłonienia zwycięzców niniejszego Konkursu, tj. Uczestników, którzy otrzymają po 1 (jednej) nagrodzie.

3. W Konkursie przewidziano 2 nagrody.

4. O wynikach Konkursu Organizator poinformuje szczegółowo na stronie www.telewizjarepublika.pl oraz na https://www.facebook.com/RepublikaTV w dniu ogłoszenia wyników.

6.Uczestnicy, którzy w ciągu 2 tygodni od otrzymania informacji o wygranej, nie prześlą do Organizatora poprzez wiadomość e-mail danych niezbędnych do przekazania nagrody drogą pocztową na terenie Rzeczpospolitej, tracą prawo do nagrody.

 

Przekazanie nagród i odpowiedzialność:

1. Przekazanie nagród odbywa się wyłącznie drogą pocztową.

2. Potwierdzeniem odbioru nagrody będzie potwierdzenie odbioru przesyłki.

 

Zastrzeżenia:

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działalność podmiotów świadczących usługi w postaci dostępu do sieci Internet, obsługi poczty elektronicznej lub innych sieci telekomunikacyjnych, czy też połączenia i funkcjonowanie sprzętu telefonicznego, usługi pocztowe, kurierskie lub za działalność osób trzecich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne działanie aplikacji wynikające z przyczyn niezależnych od niego, a w szczególności za brak dostępu do sieci Internet, zakłóceń w działaniu sieci szkieletowej,

2. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny oraz do nie wyłaniania zwycięzcy.

3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane tylko i wyłącznie na potrzeby Konkursu.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy kodeksu cywilnego.

Źródło: Telewizja Republika, PWN

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy