Ogromna inwestycja w Sejnach. Powstaje Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Artykuł
Klasztor jest elementem zespołu zabytkowych budynków, połączony z bazyliką Sejneńską
Fot. twitter/ParafiaSejny

Remont klasztoru podominikańskiego w Sejnach (Podlaskie) i utworzenie w nim Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów będzie kosztował 20 mln zł. Projekt realizowany jest przez parafię rzymskokatolicką pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach.

Projekt pod nazwą „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez remont zabytkowego obiektu oraz jego adaptację na potrzeby utworzenia Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów w Sejnach" będzie kosztował 20 mln zł. 7 mln pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 3 mln zł to wkład własny parafii. Muzeum ma być gotowe pod koniec 2022 r.

Celem inwestycji jest ochrona i zachowanie zabytkowego klasztoru wchodzącego w skład Podominikańskiego Zespołu Klasztornego w Sejnach. Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów ma być nową ofertą kulturalną dla miasta i całego regionu.

W ramach projektu parafia prowadzi prace budowlane, konserwatorskie i renowacyjne w zabytkowym obiekcie. Inwestycja zakłada zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej. Wszystko w ramach czterech wystaw stałych.

Minister kultury dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński odwiedził dzisiaj Sejny. Wicepremier zwiedził Bazylikę Sejneńską, a potem przeszedł na teren XVII-wiecznego remontowanego obecnie klasztoru podominikańskiego.

- To jeden z wielu projektów ministerstwa kultury dziedzictwa narodowego i sportu w obszarze opieki nad zabytkami a jednocześnie budowy instytucji kultury. Dzięki temu uratujemy ten zabytkowy klasztor, a jednocześnie mam nadzieję, że powstanie tutaj Muzeum Kresów Rzeczpospolitej Obojga Narodów, które będzie odnosiło się do dziedzictwa na wschodnich rubieżach Rzeczpospolitej - zaznaczył.

Ks. Zbigniew Bzdak, który jest proboszczem parafii powiedział, że będąc spadkobiercami kresów wschodnich dobrze byłoby pokazać w nowej instytucji rozległe dziedzictwo Kresów Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

- Najpierw musimy dokonać ogromnego remontu generalnego tego obiektu. Nigdy od początku powstania klasztoru nie było takiego remontu - przyznał.

Ks. Bzdak dodał, że kościół przejął obiekt od państwa w latach 80-tych XX wieku, kiedy groziła mu całkowita dewastacja. Dopiero w 2005 roku pojawiła się koncepcja remontu i jego przeznaczenia.

Kościół wzniesiono w latach 1610-19, a przez następne 100 lat powstawał renesansowy klasztor dominikański. Obecnie pełni funkcje wystawiennicze. Mieści się w nim Muzeum Diecezji Sejneńskiej i Muzeum Etnograficzne.

Źródło: portalsamorzadowy

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy